Committees

Organizing Committee

Chair: dr Małgorzata Korzeniowska
Secretary: dr Anna Dąbrowska

Members:
MSc Halina Beń
dr Łukasz Bobak
MSc Marek Damski
MSc Dorota Chorążyk
dr Dominika Kulig
dr Maciej Oziembłowski
dr Anna Pudło
dr Anna Salejda
dr Marek Szołtysik
dr Aleksandra Zambrowicz

Scientific Committee

Prof. Józefa Chrzanowska
Prof. Andrzej Jarmoluk
Prof. Angel Carbonell Barrachina
Prof. Agnieszka Kita
Prof. Wiesław Kopeć
Dr Małgorzata Korzeniowska
Prof. Tadeusz Trziszka
Prof. Aneta Wojdyło