Kontakt

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław

przewodnicząca: dr hab. inż. Agnieszka Tajner-Czopek, prof. nadzw. UPWr

v-ce przewodnicząca:  dr hab. inż. Elżbieta Rytel
tel.  71 320 77 68

sekretarz konferencji: dr inż. Joanna Miedzianka
tel.  71 320 77 16

email: ziemniak@wnoz.up.wroc.pl

adres do korespondencji:
Komitet Organizacyjny X Jubileuszowej Konferencji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Kat. Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
ul. Chełmońskiego 37; 51-630 Wrocław