Komitety

KOMITET HONOROWY:

Prof. dr hab. Stanisława Roztropowicz-Szkubel – przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dr Józef Gładkowski
Prof. dr hab. dr  h.c. Adolf Horubała
Prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawowych
Prof. dr hab. Agnieszka Kita – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Prof. dr hab. Andrzej Lenart – przewodniczący Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN
Dr inż. Krystyna Szybiga – przewodnicząca Rady Biznesu Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

RADA PROGRAMOWA:

Prof. dr hab. dr h.c. Wacław-Leszczyński – przewodniczący
Prof. dr hab. Antoni Golachowski
Prof. dr hab. Anna Pęksa
Dr hab. Tomasz Zięba, prof. nadzw. UPWr.

 

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. inż. Agnieszka Tajner-Czopek, prof. nadzw. UPWr. – przewodnicząca
Dr hab. inż. Elżbieta Rytel – z-ca przewodniczącego
Dr inż. Joanna Miedzianka – sekretarz
Dr inż. Agnieszka Nemś – z-ca sekretarza

Członkowie:

Dr inż. Hanna Boruczkowska
Dr inż. Tomasz Boruczkowski
Mgr inż. Anna Buchalska
Dr inż. Wioletta Drożdż
Dr inż. Artur Gryszkin
Dr hab. inż. Małgorzata Kapelko-Żeberska
Mgr Anna Szafrańska
Dr inż. Ewa Tomaszewska-Ciosk
Dr inż. Ewa Zdybel