Informacje dla autorów

Zasady przygotowania streszczenia:

Streszczenie należy przesłać pocztą elektroniczną podając w temacie wiadomości oraz tytule załącznika nazwisko pierwszego Autora i początek tytułu. Streszczenie powinno zawierać: cel pracy, metody, wyniki (bez tabel i rysunków) oraz końcowe wnioski. Na streszczenie należy przeznaczyć jedną stronę formatu A4 (margines dolny i górny – 4,85 cm, marginesy boczne – 3,8 cm). Streszczenie nie powinno przekraczać 42 wersów (około 2000 znaków). Tekst powinien być przygotowany w edytorze Word od wersji 6.0 wzwyż, czcionką Times New Roman, 12 pkt., odstępy między wierszami 1,3. Streszczenie powinno zawierać kolejno: tytuł pracy (wielkie litery, czcionka pogrubiona, tekst wypośrodkowany, pusty wers pod tytułem), nazwiska i imiona Autorów (kapitaliki, czcionka pogrubiona, tekst wyrównany do lewego marginesu), nazwę instytucji (kursywa, tekst wyrównany do lewego marginesu, pusty wers pod nazwą instytucji) i tekst opracowania (tekst wyjustowany). Streszczenia będą wydrukowane w wersji nadesłanej przez Autorów.

Pobierz szablon streszczenia…