Program

08.05.2018 (wtorek)

1000-1300 Rejestracja

1300 -1400 obiad

1400 -1415 otwarcie konferencji

1415–1445 „Innowacyjność w metodach hodowli ziemniaka” Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska (Oddział IHAR w Młochowie)

1445-1515 „Innowacyjność i optymalizacja w ochronie ziemniaka” Dr inż. Jerzy Osowski (Oddział IHAR w Boninie)

1515-1545 „Optymalizacja i innowacyjność w procesach produkcji ziemniaka”. Dr inż. Wojciech Nowacki (Dyrektor Oddziału IHAR w Jadwisinie)

1545 -1600 przerwa kawowa

1600-1630 „Innowacyjność i optymalizacja procesów przygotowania i sprzedaży ziemniaka”– Dr inż. Wojciech Nowacki (Dyrektor Oddziału IHAR w Jadwisinie)

1630-1645 komunikat naukowy „Trendy zmian w zawartości akryloamidu w produktach ziemniaczanych w Polsce i UE” cz.I (wystąpienie 10 min.+5 min. dyskusja) – dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. nadzw. IŻŻ w Warszawie

1645-1700 komunikat naukowy cz.II (wystąpienie 10 min. cz.II + 5 min. dyskusja) – dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. nadzw. IŻŻ w Warszawie

2000 – spotkanie towarzyskie (uroczysta kolacja przy świecach)

09.05.2018 (środa)

730 -900 śniadanie

900-930 Optymalizacja i innowacyjność w procesach produkcji skrobi ziemniaczanej” referat – Mgr inż. Anna Matuła i mgr inż. Michał Matuła (Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET w Pile)

930-1000 „Innowacyjność rozwiązań technicznych na liniach produkcji produktów smażonych z ziemniaka” Mgr inż. Maciej Gandecki (Manager „Heat and Control B.V. Polska”)

1000-1030 „Optymalizacja i innowacyjność w procesach produkcji produktów smażonych
z ziemniaka” Mgr inż. Krzysztof Boczar (Dyrektor Zakładu McCain Poland).

1030-1100 przerwa kawowa

1100 -1130 „Wiedza o ziemniaku i jego przechowywaniu w XIX wieku” Prof. dr hab. Antoni Golachowski, dr inż. Ewa Zdybel (UPWr)

1130 -1145 komunikat naukowy „Hydrofobowe pochodne skrobi ziemniaczanej, możliwości, ograniczenia i nowe wyzwania” – cz.I (wystąpienie 10 min.+ 5 min. dyskusja) – dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. ADJ w Częstochowie

1145-1200 komunikat naukowy cz.II (wystąpienie 10 min.+ 5 min. dyskusja) – dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. ADJ w Częstochowie

1200-1215 komunikat naukowy „Skrobia ziemniaczana jako surowiec do produkcji biodegradowalnych opakowań polimerowych” (wystąpienie 10 min. + 5 min. dyskusja) – mgr. inż. Mieczysław Zaczyk

Wywieszanie posterów

1300-1400 obiad

1400 -1530 sesja posterowa

1600-1830 spacer po Polanicy

1900 – kolacja

10.05.2018 (czwartek)

730– 900 – śniadanie

900-1000 podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad

1000–1100 bufet (II śniadanie); wymeldowanie