Historia

  • Na I Konferencji, w 2000 r. podjęto temat jakości ziemniaka i produktów z niego otrzymywanych w aspekcie wpływu na nią wszystkich ogniw w cyklu produkcyjnym „od pola do stołu”.
  •  II Konferencja, w 2002 r. odbywała się pod hasłem możliwości i perspektyw ekologicznej, lub prawie ekologicznej uprawy ziemniaka w Polsce. Może być ona szansą polskiego rolnictwa w konkurencji z intensywną, wysoko „schemizowaną” uprawą ziemniaka w uprzemysłowionych krajach Unii Europejskiej, po wejściu w jej struktury.
  • Na III Konferencji, w 2004 r. przedstawiano gospodarcze znaczenie ziemniaka w Polsce w aspekcie produkcyjnym, agrotechnicznym i społecznym. Wskazywano też możliwości i sposoby jego szerszego zużytkowania.
  •  IV Konferencja, w 2006 r. odbyła się pod hasłem „Jakość polskich odmian ziemniaka ich szansą na wspólnym rynku europejskim.
  •  V Konferencja, w 2008 roku odbyła się pod hasłem „Przetwórstwo ziemniaka czynnikiem wzrostu i racjonalizacji jego produkcji”.
  • VI Konferencja, w 2010 roku odbyła się pod hasłem „Ziemniak jako czynnik środowiska rolniczego i surowiec żywnościowy”.
  • VII Konferencja Naukowa, w 2012 roku odbyła się pod hasłem „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” z tematem przewodnim „Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza”VIII Konferencja pod hasłemZiemniak rośliną uprawną XXI wieku; teraźniejszość i perspektywy” odbyła się w 2014 roku w Brunowie
  • VIII Konferencja pod hasłemZiemniak rośliną uprawną XXI wieku; teraźniejszość i perspektywy” odbyła się w 2014 roku w Brunowie
  • IX Konferencja Naukowa odbyła się w Pawłowicach koło Wrocławia w 2016 roku, temat przewodni był następujący: „Ziemniak prozdrowotnym produktem roślinnym”.