Aktualności


STUDENTKA III ROKU BIOTECHNOLOGII O SZKOLENIU EIT VENTURING SCHOOL…


I miejsce dla kierunków o żywieniu i żywności WBiNoŻ w Rankingu Perspektywy 2019

W dniu 12 czerwca 2019 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Rankingu Uczelni i Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdobył I miejsce wśród jednostek prowadzących studia z grupy kierunków o żywieniu i żywności. Możemy się też poszczycić zajęciem VI miejsca przez kierunek Biotechnologia wśród 22 ocenianych. Pod tym względem wyprzedziliśmy w rankingu Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj o rankingu: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/2-aktualnosci/43-uniwersytet-warszawski-przed-uniwersytetem-jagiellonskim

Ranking kierunków o żywieniu i żywności: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci

Ranking kierunków biotechnologia: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze


Ankietyzacja w semestrze letnim

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.upwr.edu.pl/ankietyzacja


 

Gratulacje dla SKN OrgChem i SKN Q Jakości

SKN OrgChem najlepszym Kołem Naukowym na UPWR, SKN Q Jakości zwycięzcą w Konkursie na najlepsze wystąpienie podczas IX Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej

Podczas IX Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej Opiekunowie naukowi i Zarząd SKN OrgChem otrzymali List Gratulacyjny od Prorektora ds. studenckich i edukacji prof. dr hab. Józefa Sowińskiego oraz Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych dr hab. Ryszarda Polechońskiego, prof. nadzw. informujący, że Uczelniana Komisja ds. Oceny Działalności Studenckich Kół Naukowych uznała pracę SKN OrgChem za najlepszą w Uczelni w roku akademickim 2017/2018.

SKN Q Jakości, które podczas IX Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej zaprezentowało wywiad z astronautą by opowiedzieć co i jak jedzą astronauci w kosmosie zwyciężyło w konkursie pod patronatem Wrocławskiego Parku Technologicznego na najlepsze wystąpienie podczas tej imprezy.

Gratulujemy obydwu Studenckim Kołom Naukowym i życzymy dalszych sukcesów.


Doktorat Wdrożeniowy – II edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskał finansowanie w II edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy”.
  • W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione stacjonarne studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” w dwóch dyscyplinach: Technologia żywności i żywienie oraz Biotechnologia.
  • Rekrutacja 2018/2019

BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii

  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w partnerstwie z Politechniką Wrocławską (lider), Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Wrocławskim realizuje projekt pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  • Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Lidera http://dzp.pwr.edu.pl/po-wer/biotechnan/o-projekcie
  • Rekrutacja 2018/2019

Nowe dualne studia inżynierskie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności

realizowane w ramach projektu POWR.03.01.00-00-DU74/18 „HoReCaDUO – Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym

„Technologia i organizacja gastronomii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju


Granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Laureaci 25. edycji konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dostali blisko 3 miliony. Wśród 100 najzdolniejszych młodych polskich naukowców jest Paulina Nowicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Zobacz szczegóły…


CERTYFIKATY DLA BIOTECHNOLOGII

W dniu 13 kwietnia 2017 r. na Uroczystej Gali Finałowej II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” studiom II stopnia  na kierunku Biotechnologia przyznano Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.  Ponadto kierunek ten został wyróżniony Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Informacje z przebiegu uroczystości znajdują się na stronach:


Uwaga ! Stypendia firmy Balcerzak dla studentów Wydziału Nauk o Żywności. Pobierz dokumenty w formacie PDF…


Praktyki i staże w ZM Kania…

wydział studia
know badania