Aktualności

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021… Kliknij, żeby zobaczyć


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Dominiki Solińskiej
tytuł rozprawy:
,,Estryfikacja skrobi kwasami organicznymi zawartymi w wywarze jabłkowym”

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się dnia 24 września 2020 r. o godz. 10.00,
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (§178 ust. la i §191 ust. la Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 i 374) dodanych na mocy art. 63 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 695) o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pełny tekst zaproszenia dostępny tutaj…


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Ewy Szczepańskiej
tytuł rozprawy:
„Produkcja związków zapachowych z wykorzystaniem metody hodowli mikroorganizmów na podłożu stałym”

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się dnia 23 września 2020 r. o godz. 10.00,
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (§178 ust. la i §191 ust. la Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 i 374) dodanych na mocy art. 63 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 695) o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pełny tekst zaproszenia dostępny tutaj…


I miejsce dla kierunków o żywieniu i żywności prowadzonych przez WBiNoŻ w Rankingu Perspektywy 2020

W dniu 17 lipca 2020 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Rankingu Uczelni i Rankingu Kierunków Studiów. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 został opublikowany po raz 21, a Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu już po raz trzeci zdobył I miejsce w kategorii kierunków o żywieniu i żywności. Kierunek Biotechnologia nalazł się na III miejscu w Polsce zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Warszawskim.

Kierunki o żywności i żywieniu I miejsce:

http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci

Kierunki przyrodnicze – biotechnologia (mgr)- III miejsce

http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/biotechnologia


Organizacja i zaliczanie praktyk w semestrze letnim roku 2019/20 na WBiNoŻ

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku akademickim przewidujemy następujące rozwiązania w realizacji obowiązkowych praktyk studenckich.

  1. Odbywanie praktyk w zakładach, z którymi studenci samodzielnie nawiązali kontakt lub w zakładach, z którymi Wydział ma porozumienia w sprawie odbywania praktyk (szczegółowe instrukcje na stronie Wydziału):

Zaliczenie praktyki odbywa się w terminie do 30 września 2020 r. na podstawie ocen wystawionych przez opiekuna praktyk z ramienia Zakładu pracy oraz wyznaczonego przez dziekanat nauczyciela akademickiego (opiekuna praktyki). W celu ustalenia terminu zdalnego zaliczenia praktyki informacje o wyznaczonym opiekunie praktyk zostaną przekazane studentom drogą mailową. Ocena końcowa zaliczenia praktyki jest średnią ocen wystawionych w Zakładzie pracy i przez opiekuna praktyki w protokole zaliczenia praktyki.

  1. Istnieje również możliwość zaliczenia praktyki na podstawie umów o pracę w firmach spełniających warunki praktyki (po akceptacji dziekana na podstawie podania złożonego przez zainteresowanego studenta). W tych przypadkach zaliczenie praktyki odbywa się w terminie do 30 września 2020 r. na podstawie oceny wystawionej przez wyznaczonego przez dziekanat nauczyciela akademickiego (opiekuna praktyki). W celu ustalenia terminu zdalnego zaliczenia praktyki informacje o wyznaczonym opiekunie praktyk zostaną przekazane studentom drogą mailową.
  2. Dla studentów kierunku Żywienie człowieka i dietetyka I i II stopnia, w ramach praktyki żywieniowo-dietetycznej, w sytuacji braku możliwości ich zrealizowania w wyznaczonych placówkach, istnieje możliwość zaliczenia jej w innych jednostkach prowadzących usługi żywieniowe, ewentualnie na podstawie studium przypadku – opracowania zaleceń dietetycznych dla wyznaczonej przez opiekuna praktyk osoby.
  3. W przypadkach braku wyżej wymienionych możliwości zrealizowania praktyki w okresie wakacyjnym w bieżącym roku studenci mogą ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki do końca semestru zimowego 2020/2021 i zrealizować ją w czasie wolnym od zajęć, w trakcie semestru uzyskując wpis warunkowy na semestr następny ze zwiększonym deficytem ECTS. Warunki zaliczenia odbędą się na zasadach ogólnych wymienionych w punkcie 1.

W sprawach praktyk prosimy kontaktować się z dr Piotrem Juszczykiem praktyki.wbinoz@upwr.edu.pl


Szanowni Państwo Studenci,

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności jest czynny w godzinach od 9:00-15:00.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa prosimy o załatwianie spraw drogą mailową lub telefoniczną.

Jednocześnie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.)

Legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu  są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności (art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

Dziekan

Wydziału Biotechnologii  Nauk o Żywności


Drogi Studencie, Droga Studentko,

psychologowie i psychiatrzy z zespołu Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu badają samopoczucie studentów wrocławskich uczelni. Wyniki tego badania pomogą Ci zdecydować, czy zechcesz sięgnąć po ich pomoc. Mogą także pomóc w lepszej organizacji pracy i uzyskaniu wsparcia na UPWr.

W ramach badania istnieje możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych w ramach Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Aby umówić się na wizytę, należy zgłosić się telefonicznie do Poradni, pod numerem: 71 784 1600 lub wysłać zgłoszenie na adres .

LINK DO FORMULARZA


Szanowni Studenci. W dniu wczorajszym na wydziałowym serwerze została uruchomiona platforma nauczania na odległość Moodle. Dostępna jest pod tym adresem:

https://www.binoz.upwr.edu.pl/moodle

Studenci będą sukcesywnie otrzymywać mailem na swoje skrzynki uczelniane (domena student.upwr.edu.pl) loginy i hasła do platformy. Niektóre przedmioty będę odbywać się również na uczelnianej platformie Moodle zarządzanej przez CKNO. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres: admin@wnoz.up.wroc.pl

Ważna uwaga ! System komunikuje się ze studentami tylko za pomocą waszych skrzynek uczelnianych (adresy typu xxxxxx@student.upwr.edu.pl). Sprawdzajcie teraz częściej Wasze skrzynki mailowe. Tam dostajecie loginy i hasła do wydziałowej platformy Moodle !

Administrator serwera
dr inż. Tomasz Boruczkowski


Informacja dla studentów na temat ubezpieczenia

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia InterRisk z dnia 07.05.2019r. – Odpowiedzialniości Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, w ramach oferty EDU Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia InterRisk z dnia 07.05.2019r. – NNW EDU plus


Studenckie Koło Naukowe SKN OrgChem…

Kliknij, żeby przeczytać wpis…


STUDENTKA III ROKU BIOTECHNOLOGII O SZKOLENIU EIT VENTURING SCHOOL…


Gratulacje dla SKN OrgChem i SKN Q Jakości

SKN OrgChem najlepszym Kołem Naukowym na UPWR, SKN Q Jakości zwycięzcą w Konkursie na najlepsze wystąpienie podczas IX Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej

Podczas IX Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej Opiekunowie naukowi i Zarząd SKN OrgChem otrzymali List Gratulacyjny od Prorektora ds. studenckich i edukacji prof. dr hab. Józefa Sowińskiego oraz Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych dr hab. Ryszarda Polechońskiego, prof. nadzw. informujący, że Uczelniana Komisja ds. Oceny Działalności Studenckich Kół Naukowych uznała pracę SKN OrgChem za najlepszą w Uczelni w roku akademickim 2017/2018.

SKN Q Jakości, które podczas IX Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej zaprezentowało wywiad z astronautą by opowiedzieć co i jak jedzą astronauci w kosmosie zwyciężyło w konkursie pod patronatem Wrocławskiego Parku Technologicznego na najlepsze wystąpienie podczas tej imprezy.

Gratulujemy obydwu Studenckim Kołom Naukowym i życzymy dalszych sukcesów.


Nowe dualne studia inżynierskie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności

realizowane w ramach projektu POWR.03.01.00-00-DU74/18 „HoReCaDUO – Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym

„Technologia i organizacja gastronomii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju


wydział studia badania