Aktualności


Zapisy na przedmiot obowiązkowy –  Przedsiębiorczość akademicka

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb.

Zapisują się wszyscy studenci 7 semestru wszystkich kierunków studiów stacjonarnych inżynierskich i 9 semestru kierunku Weterynaria (nie dotyczy English Division).

Zapisy na zajęcia odbywają się: 

od 3 października od godziny  8.00 do  4 października 2019 r. do godziny 15.00; termin dodatkowy: 7 października 2019 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu samodzielnie zostanie losowo przydzielony do grupy.

Zapisy odbywają się na stronie https://usos.up.wroc.pl/. Zakładka DLA STUDENTÓW / REJESTRACJA

Przedmiot jest finansowany z projektu POWR 03.05.00-IP.08-00-REG/18 o tytule Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego – Zadanie Uniwersytet 4.0.


Szanowni Państwo,

informuję, że w dniach 1-14.10.2019 r.  uruchomiono rekrutację na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych. W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 zaproszenie kierowane jest do studentów V semestru stacjonarnych studiów I stopnia oraz IX semestru studiów jednolitych magisterskich – kier. Weterynaria.
Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w załączniku.
dr inż. Iwona Kwiecińska
Asystent Prorektora ds. Studenckich i Edukacji 
Dział Organizacji Studiów

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE.   Link…


STUDENTKA III ROKU BIOTECHNOLOGII O SZKOLENIU EIT VENTURING SCHOOL…


I miejsce dla kierunków o żywieniu i żywności WBiNoŻ w Rankingu Perspektywy 2019

W dniu 12 czerwca 2019 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Rankingu Uczelni i Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdobył I miejsce wśród jednostek prowadzących studia z grupy kierunków o żywieniu i żywności. Możemy się też poszczycić zajęciem VI miejsca przez kierunek Biotechnologia wśród 22 ocenianych. Pod tym względem wyprzedziliśmy w rankingu Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj o rankingu: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/2-aktualnosci/43-uniwersytet-warszawski-przed-uniwersytetem-jagiellonskim

Ranking kierunków o żywieniu i żywności: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci

Ranking kierunków biotechnologia: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze


Ankietyzacja w semestrze letnim

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.upwr.edu.pl/ankietyzacja


 

Gratulacje dla SKN OrgChem i SKN Q Jakości

SKN OrgChem najlepszym Kołem Naukowym na UPWR, SKN Q Jakości zwycięzcą w Konkursie na najlepsze wystąpienie podczas IX Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej

Podczas IX Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej Opiekunowie naukowi i Zarząd SKN OrgChem otrzymali List Gratulacyjny od Prorektora ds. studenckich i edukacji prof. dr hab. Józefa Sowińskiego oraz Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych dr hab. Ryszarda Polechońskiego, prof. nadzw. informujący, że Uczelniana Komisja ds. Oceny Działalności Studenckich Kół Naukowych uznała pracę SKN OrgChem za najlepszą w Uczelni w roku akademickim 2017/2018.

SKN Q Jakości, które podczas IX Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej zaprezentowało wywiad z astronautą by opowiedzieć co i jak jedzą astronauci w kosmosie zwyciężyło w konkursie pod patronatem Wrocławskiego Parku Technologicznego na najlepsze wystąpienie podczas tej imprezy.

Gratulujemy obydwu Studenckim Kołom Naukowym i życzymy dalszych sukcesów.


Doktorat Wdrożeniowy – II edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskał finansowanie w II edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy”.
  • W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione stacjonarne studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” w dwóch dyscyplinach: Technologia żywności i żywienie oraz Biotechnologia.
  • Rekrutacja 2018/2019

BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii

  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w partnerstwie z Politechniką Wrocławską (lider), Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Wrocławskim realizuje projekt pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  • Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Lidera http://dzp.pwr.edu.pl/po-wer/biotechnan/o-projekcie
  • Rekrutacja 2018/2019

Nowe dualne studia inżynierskie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności

realizowane w ramach projektu POWR.03.01.00-00-DU74/18 „HoReCaDUO – Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym

„Technologia i organizacja gastronomii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju


Granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Laureaci 25. edycji konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dostali blisko 3 miliony. Wśród 100 najzdolniejszych młodych polskich naukowców jest Paulina Nowicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Zobacz szczegóły…


CERTYFIKATY DLA BIOTECHNOLOGII

W dniu 13 kwietnia 2017 r. na Uroczystej Gali Finałowej II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” studiom II stopnia  na kierunku Biotechnologia przyznano Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.  Ponadto kierunek ten został wyróżniony Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Informacje z przebiegu uroczystości znajdują się na stronach:


Uwaga ! Stypendia firmy Balcerzak dla studentów Wydziału Nauk o Żywności. Pobierz dokumenty w formacie PDF…


Praktyki i staże w ZM Kania…

wydział studia
know badania