Aktualności

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia wraz z podziałem na grupy

Technologia żywności
Biotechnologia
Żywienie człowieka i dietetyka
Zarządzanie jakością i analiza żywności


SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów, doktorantów i absolwentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

  • CZAS: 27 lutego 2019 roku (środa), godz. 17.00
  • MIEJSCE: sala AZ (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38c)

ZAPRASZAMY!


DZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

ogłasza rekrutację Na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00 na semestr letni roku akademickiego 2018/2019. Formularze należy wypełnić po zarejestrowaniu w systemie IRK2 – https://irk.upwr.edu.pl/pl/offer/POWER_2019/programme/POWER/ do dnia 27.02.2019

Więcej informacji dotyczących rekrutacji:
Adam Serafin, Tel. 71 320 5134, e-mail: adam.serafin@upwr.edu.pl
Iwona Kwiecińska, Tel. 71 320 1044, e-mail: iwona.kwiecinska@upwr.edu.pl
Szczegóły udziału w zajęciach znajdują się w poniższych dokumentach dostępnych na stronie internetowej projektu https://www.upwr.edu.pl/wspolpraca/48300 oraz na stronach internetowych Wydziałów.
Link do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach:
https://www.upwr.edu.pl/akty_prawne/49019/zarzadzenie_nr_17_2019_rektora_uniwersytetu_przyrodniczego_we_wroclawiu_z_dnia_11_lutego_2019_roku.html


Uwaga studenci !

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane – więcej informacji znajdziesz tutaj…


UWAGA!

W dniach 14 – 23 lutego 2019 r. odbędzie się ankietyzacja zajęć dydaktycznych po semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Informacja na ten temat dostępna jest na stronie www uczelni:

https://www.upwr.edu.pl/ogloszenia/48907/studenci_maja_glos_ocen_swoje_zajecia.html

Wszystkich studentów zachęcamy do udziału w ankiecie.


Doktorat Wdrożeniowy – II edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskał finansowanie w II edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy”.
  • W roku akademickim 2018/2019 zostaną uruchomione stacjonarne studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” w dwóch dyscyplinach: Technologia żywności i żywienie oraz Biotechnologia.
  • Rekrutacja 2018/2019

BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii

  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w partnerstwie z Politechniką Wrocławską (lider), Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Wrocławskim realizuje projekt pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  • Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Lidera http://dzp.pwr.edu.pl/po-wer/biotechnan/o-projekcie
  • Rekrutacja 2018/2019

Nowe dualne studia inżynierskie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności

realizowane w ramach projektu POWR.03.01.00-00-DU74/18 „HoReCaDUO – Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym

„Technologia i organizacja gastronomii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju


I miejsce dla kierunków o żywieniu i żywności w Rankingu Perspektywy 2018

W dniu 29 maja 2018 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Rankingu Uczelni i Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdobył I miejsce wśród jednostek prowadzących studia z grupy kierunków o żywieniu i żywności. Możemy się też poszczycić zajęciem III miejsca studiów Biotechnologia wśród 29 ocenianych prowadzonych przez różne Uczelnie w Polsce.

Czytaj o rankingu na stronie Perspektyw…
Kierunki o żywieniu i żywności 2018…
Biotechnologia 2018…


Granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Laureaci 25. edycji konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dostali blisko 3 miliony. Wśród 100 najzdolniejszych młodych polskich naukowców jest Paulina Nowicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Zobacz szczegóły…


CERTYFIKATY DLA BIOTECHNOLOGII

W dniu 13 kwietnia 2017 r. na Uroczystej Gali Finałowej II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” studiom II stopnia  na kierunku Biotechnologia przyznano Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.  Ponadto kierunek ten został wyróżniony Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Informacje z przebiegu uroczystości znajdują się na stronach:


Uwaga ! Stypendia firmy Balcerzak dla studentów Wydziału Nauk o Żywności. Pobierz dokumenty w formacie PDF…


Praktyki i staże w ZM Kania…

wydział studia
know badania