Studia podyplomowe „Technologia winiarstwa” uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

16 marca 2016 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie ogłoszono wyniki pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Wśród laureatów znalazł się unikatowy kierunek studiów podyplomowych „Technologia winiarstwa”, których już trzecia edycja realizowana jest na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. W opinii Komisji certyfikowany kierunek studiów podyplomowych prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym, co w pełni uzasadnia przyznanie mu Certyfikatu „Studia z Przyszłością”.

Program kształcenia przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w winnicy, winiarni, bądź profesjonalnych sklepach winiarskich w aspekcie szeroko pojętego marketingu winiarskiego. Program  pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu podstaw uprawy winorośli oraz winifikacji win białych, czerwonych, różowych, a także win specjalnych. Obecnie są to jedyne tego typy studia w Polsce, kładące istotny nacisk na innowacyjne rozwiązania technologiczne procesu winifikacji. Program kształcenia porusza aktualne prawne i ekonomiczne aspekty uprawy winorośli i produkcji win w Polsce i krajach UE. Ponadto studenci poznają podstawy projektowania winiarni oraz sposoby oceny jakości surowców i produktów finalnych, z uwzględnieniem najnowszych metod analitycznych i technik instrumentalnych. Zajęcia prowadzone są nie tylko przez kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni, ale także przez wysoko cenionych specjalistów praktyków w przedmiotowym zakresie.

certyfikat