STUDENTKA III ROKU BIOTECHNOLOGII O SZKOLENIU EIT VENTURING SCHOOL

W dniach 23 – 29 maja bieżącego roku studentka III roku Biotechnologii, Kamila Liman, uczestniczyła w EIT Venturing School w Olsztynie. Międzynarodowe szkolenie organizowane przez Matis (Islandia), University of Cambridge (Anglia), Technical Research Centre of Finland – VTT oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie miało na celu wykształcić w młodych studentach, doktorantach oraz doktorach związanych z sektorem żywnościowym, umiejętności przedsiębiorcze.

„Szkolenie skupione było wokół innowacji w sektorze spożywczym. Głównym zadaniem naszych interdyscyplinarnych zespołów było skonstruowanie modelu biznesowego, który zaproponowałby realne rozwiązanie jednego z narastających problemów współczesnej cywilizacji – przykładowo – gospodarka odpadami przemysłowymi, zmiany klimatyczne czy przeludnienie. Podczas tworzenia start up’ów mogliśmy liczyć na wsparcie mentorskie młodych przedsiębiorców oraz wykładowców z Cambridge a efekty naszej pracy oceniane były przez grono ekspertów. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoliło mi spojrzeć na sektor żywnościowy z perspektywy przedsiębiorcy – innowatora. A inspirująca atmosfera oraz możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi pochodzącymi z całej Europy sprawiły, że w przyszłym roku z przyjemnością wezmę udział w szkoleniach organizowanych przez EIT FOOD” – mówi Kamila.

Warto podkreślić, że szkolenie było całkowicie bezpłatne, organizatorzy pokrywali wszystkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Szkolenia tego typu są dużą szansą dla studentów oraz doktorantów aby poszerzyć swoje doświadczenie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą EIT Food pod adresem https://www.eitfood.eu/

 

Anna Kancelista