O wydziale

Władze wydziału

Dziekan
dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw.,
tel. 71 320 7740, pokój nr 027
Prodziekan ds. nauki i rozwoju
prof. dr hab. Agnieszka Kita
tel. 71 320 7739, pokój nr 026
Prodziekan ds. studenckich
dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw.,
tel. 71 320 7738, pokój nr 024
Prodziekan ds. studenckich
dr hab. inż. Barbara Żarowska,
tel. 71 320 7743, pokój nr 029

Kontakt:

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. J. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław

fax. 071 320 7744
email: dziekanat.wbinoz@upwr.edu.pl, dziekanat.wbinoz@up.wroc.pl

O wydziale

Historia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności wywodzi się z osiągnięć i tradycji Katedry Technologii Rolniczej Wydziału Rolno-Lasowego Politechniki Lwowskiej z siedzibą w Dublanach. W 1946 roku na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej powołana została Katedra Technologii Rolnej i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, która w 1970 roku weszła w skład Instytutu Technologii Rolno-Spożywczej, a od 1972 roku – Oddziału, przekształconego w 1973 roku w Oddział Technologii Żywności, a w 1977 roku – Wydział Technologii Żywności. W 2001 roku Wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk o Żywności. Najmłodszy z wydziałów Uczelni zajmuje dziś – dzięki kadrze wybitnych specjalistów – liczącą się pozycję naukową.

 

Uprawnienia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 • doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii

Dziekani od 1977 roku

 • 1977-1981 – prof. dr hab. Gustaw Sobkowicz
 • 1981-1987 prof. dr hab. Wacław Leszczyński
 • 1987-1993 prof. dr hab. Irena Górska
 • 1993-1999 prof. dr hab. Wacław Leszczyński
 • 1999-2002 dr hab. Józefa Chrzanowska
 • 2002-2005 prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
 • 2005-2012 prof. dr hab. Antoni Golachowski
 • 2012-2016 prof. dr hab. Józefa Chrzanowska

Doktorzy Honoris Causa promowani przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 • Prof. dr hab. Wincenty Pezacki (1995 r.) – Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Adam Sroczyński (1995 r.) – Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. Mieczysław Pałasiński (1998 r.) – Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Helena Oberman (2002 r.) – Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. Antoni Polanowski (2005 r.) -Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Wacław Leszczyński (2007 r.) – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Henryk Górecki (2007 r) – Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski (2009 r.) – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Prof. dr hab. Jan Gawęcki (2012 r.) – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek (2014 r.) – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu