Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

fot. Grzegorz Skaradziński
 

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności jest jedną z 7 Katedr Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nasze laboratoria mieszczą się w nowo wybudowanym budynku WBiNoŻ w kampusie Biskupin. Obecnie w Katedrze pracuje 17 pracowników naukowo-dydaktycznych, 8 doktorantów oraz 5 pracowników technicznych i administracyjnych, liderem grupy jest prof. dr hab. Waldemar Rymowicz.

Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na wykorzystaniu mikroorganizmów w szeroko pojętej biotechnologii. Głównymi mikroorganizmami stosowanymi w badaniach są niekonwencjonalne drożdże Yarrowia lipolytica oraz grzyby strzępkowe z rodzaju Trichoderma. Prowadzone są również prace nad wykorzystaniem bakterii z rodzaju Bacillus, nad drożdżowymi szczepionkami dla serowarstwa, badania dotyczące aktywności killerowej, dominujących w serach drożdży Debaryomyces hansenii oraz budowy i funkcji ich liniowych plazmidów, a także prace z zakresu molekularnej diagnostyki drożdży. Obecnie rozpoczynamy również prace nad wykorzystaniem bakteriofagów w ochronie zwierząt hodowlanych.

Działalność dydaktyczna prowadzona jest z zakresu mikrobiologii (od podstawowych i ogólnych zagadnień do specjalizacji w kierunku mikrobiologii żywności), biochemii, biotechnologii przemysłowej, enzymologii oraz biologii molekularnej

 

Kontakt:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
ul. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław
tel.71 320 7793, fax: 71 320 7794