Pracownicy i doktoranci

 

rymowicz

 

prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
kierownik / profesor zwyczajny
tel.: 71 320 7792
e-mail: waldemar.rymowicz@upwr.edu.pl
pokój: 008a

badania: biotechnologiczne wykorzystanie odpadowej gliceryny z udziałem drożdży – biosynteza kwasów organicznych, polioli oraz drożdży paszowych


 

lic. Eliza Grzymisławska
samodzielny referent/sekretariat
tel.: 71 320 7793
e-mail: eliza.grzymisławska@upwr.edu.pl
pokój: 008

 

witkowska

 

prof. dr hab. Danuta Witkowska
profesor zwyczajny
tel.: 71 320 7735
e-mail: danuta.witkowska@upwr.edu.pl
pokój: 019

badania: biotechnologiczne wykorzystanie grzybów z rodzaju Trichoderma

 

robak

 

prof. dr hab. Małgorzata Robak
profesor nadzwyczajny UPWr
tel.: 71 320 7734
e-mail: malgorzata.robak@upwr.edu.pl
pokój: 018

badania: badania nad niekonwencjonalnymi drożdżami, szczególnie Yarrowia lipolytica obejmujące enzymy, geny, genetyczne biotransformacje oraz aplikacje w procesach biosyntezy (inwertaza i cytryniany sodu) i bioremediacji środowiska

 

anita

 

prof. dr hab. Anita Rywińska
profesor nadzwyczajny UPWr
tel.: 71 320 7751
e-mail: anita.rywinska@upwr.edu.pl
pokój: 034

badania: biosynteza kwasów organicznych i alkoholi wielowodorotlenowych przez drożdże Yarrowia lipolytica

 

basia

 

dr hab. Barbara Żarowska prof. UPWr
profesor nadzwyczajny UPWr
tel.: 71 320 7750
e-mail: barbara.zarowska@upwr.edu.pl
pokój: 033

badania: biotechnologiczne wykorzystanie niekonwencjonalnych drożdży, interakcje pomiędzy drobnoustrojami

 

magdaWK

 

dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska
adiunkt
tel.: 71 320 7749
e-mail: magdalena.wrobel-kwiatkowska@upwr.edu.pl
pokój: 032

badania: biotechnologia roślin, modyfikacja wybranych cech użytkowych lnu metodami inżynierii genetycznej

 

 

dr hab. Zbigniew Lazar prof. UPWr
profesor nadzwyczajny UPWr
tel.: 71 320 7735
e-mail: zbigniew.lazar@upwr.edu.pl
pokój: 019

badania: metabolizm cukrów u drożdży Yarrowia lipolytica

 

 

aleksandra

 

dr hab. Aleksandra M. Mirończuk prof. UPWr
profesor nadzwyczajny UPWr
tel.: 71 320 7736
e-mail: aleksandra.mironczuk@upwr.edu.pl
pokój: 020

badania: produkcja erytrytolu przez drożdże Yarrowia lipolytica

 

piotr

 

dr inż. Piotr Juszczyk
adiunkt
tel.: 71 320 7750
e-mail: piotr.juszczyk@upwr.edu.pl
pokój: 033

badania: biotechnologiczne wykorzystanie drożdży Yarrowia lipolytica – waloryzacja odpadowej gliceryny, produkcja drożdży paszowych, polioli kwasów organicznych

 

xymena

 

dr inż. Xymena Połomska
adiunkt
tel.: 71 320 7791
e-mail: xymena.polomska@upwr.edu.pl
pokój: 007

badania: liniowe plazmidy dsDNA drożdży Debaryomyces hanseni, utrwalanie drożdży

 

michal

 

dr inż. Michał Piegza
adiunkt
tel.: 71 320 7737
e-mail: michal.piegza@upwr.edu.pl
pokój: 021

badania: enzymy lityczne grzybów z rodzaju Trichoderma

 

wojtek

 

dr inż. Wojciech Łaba
adiunkt
tel.: 71 320 7737
e-mail: wojciech.laba@upwr.edu.pl
pokój: 021

badania: proteazy, w tym keratynazy bakterii z rodzaju Bacillus

 

 

dr inż. Anna Kancelista
adiunkt
tel.: 71 320 7735
e-mail: anna.kancelista@upwr.edu.pl
pokój: 019

badania: wykorzystanie grzybów z rodzaju Trichoderma w biodegradacji odpadów organicznych oraz w ochronie roślin (biokontrola)

 

marta

 

dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor
adiunkt
tel.: 71 320 7749
e-mail: marta.kuzminska-bajor@upwr.edu.pl
pokój: 032

badania: produkcja bakteriofagowych enzymów litycznych

 

adam1

 

dr Adam Dobrowolski
adiunkt
tel.: 71 320 7791
e-mail: adam.dobrowolski@upwr.edu.pl
pokój: 007

badania: biosynteza oleju mikrobiologicznego przez drożdże Yarrowia lipolitica

 

aneta

 

dr inż. Aneta Skaradzińska
adiunkt
tel.: 71 320 7791
e-mail: aneta.kurzepa@upwr.edu.pl
pokój: 007

badania: biologia wirusów bakteryjnych (bakteriofagów)

 

ludwika

 

dr inż. Ludwika Tomaszewska-Hetman
adiunkt
tel.: 71 323 9402
e-mail: ludwika.tomaszewska-hetman@upwr.edu.pl
pokój: 304

badania: metabolizm glicerolu do erytrytolu w komórkach drożdży Yarrowia lipolytica

 

 

dr inż. Magdalena Rakicka-Pustułka
adiunkt
tel.: 71 320 7736
e-mail: magdalena.rakicka-pustulka@upwr.edu.pl
pokój: 020

badania: biotechnologiczne wykorzystanie odpadowej gliceryny z udziałem drożdży – ciągła biosynteza erytrytolu i procesy jego oczyszczania

 

 

dr Tomasz Janek
adiunkt
tel.: 71 320 7791
e-mail: tomasz.janek@upwr.edu.pl
pokój: 007

badania: produkcja biosurfaktantów przez drożdże Yarrowia lipolytica

 

monika

 

mgr inż. Monika Grzegorczyk
doktorantka
tel.: 71 320 7725
e-mail: monika.grzegorczyk89@gmail.com
pokój: 316

badania: przeciwdrobnoustrojowa aktywność drożdży Debaryomyces hansenii

 

mateusz

 

mgr inż. Mateusz Kropiwnicki
doktorant
tel.: 71 320 7725
e-mail: mateusz.kropiwnicki@upwr.edu.pl
pokój: 316

badania: biotechnologia roślin, modyfikacja wybranych cech użytkowych lnu metodami inżynierii genetycznej

 

 

mgr  Dorota Rzechonek
doktorantka
tel.: 71 320 7736
e-mail:  dorota.rzechonek@upwr.edu.pl
pokój: 020

badania: produkcja erytrytolu przez drożdże Yarrowia lipolytica

 

 

mgr  Paulina Śliwka
doktorantka
tel.: 71 320 7723
e-mail:
pokój: 314

badania: biologia wirusów bakteryjnych (bakteriofagów)

 

katarzyna-drzymala

 

mgr inż. Katarzyna Drzymała
doktorantka
tel.: 71 320 7725
e-mail: katarzyna.drzymala@upwr.edu.pl
pokój: 316

badania: inżynieria genetyczna drożdży Yarrowia lipolytica, wykorzystanie związków odpadowych w biosyntezie oleju mikrobiologicznego

 

 

aneta-urbanek

 

mgr inż. Aneta Urbanek
doktorantka
tel.: 71 320 7723
e-mail: aneta.urbanek@upwr.edu.pl
pokój: 314

badania: screening i inżynieria genetyczna mirkoorganizmów rozkładających biotworzywa

 

 

mgr inż. Piotr Hapeta
doktorant
tel.: 71 320 7725
e-mail: piotr.hapeta@upwr.edu.pl
pokój: 316

badania: glikozylacja białek, metabolizm tłuszczy

 

 

 

mgr inż. Dominika Ciurko
doktorantka
tel.: 71 320 7723
e-mail: dominika.ciurko@upwr.edu.pl
pokój: 314

badania: Wykorzystanie metod biotechnologicznych w hydrolizie białkowej frakcji odpadów przemysłu rolno – spożywczego

 

 

mgr inż. Tadeusz Witkowski
doktorant
tel.: 71 320 7725
e-mail: tadeusz.witkowski@upwr.edu.pl
pokój: 316

badania: biosynteza ściany komórkowej drożdży Yarrowia lipolytica

 

 

mgr inż. Katarzyna Kosiorowska
doktorantka
tel.: 71 320 7725
e-mail: katarzyna.kosiorowska@upwr.edu.pl
pokój: 316

badania:

mgr inż. Paweł Korzeniowski
doktorant
tel.: 71 320 7737
e-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl
pokój: 021badania:
 

 

mgr inż. Marta Ochocka
doktorantka
tel.: 71 320 7723
e-mail: marta.ochocka@upwr.edu.pl
pokój: 314

badania:

 

 

 

mgr inż. Kinga Pilarska
doktorantka
tel.: 71 320 7735
e-mail: kinga.pilarska@upwr.edu.pl
pokój: 019

badania:

 

mgr inż. Patrycja Szczepańska
doktorantka
tel.: 71 320 7723
e-mail: patrycja.szczepanska@upwr.edu.pl
pokój: 314

badania:

 

asia

 

Anna Niemiec
pracownik techniczny
tel.: 71 320 7724
e-mail: anna.niemiec@upwr.edu.pl
pokój: 004a

 

agnieszka

 

Agnieszka Woźniakowska
pracownik techniczny
tel.: 71 320 7724
e-mail: agnieszka.wozniakowska@upwr.edu.pl
pokój: 004a

 

 

mgr Anna Biegalska
pracownik techniczny
tel.: 71 320 7736
e-mail: anna.biegalska@upwr.edu.pl
pokój: 020