Studia


TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
tryb studiów: stacjonarny
uzyskany tytuł zawodowy: inżynier
profil studiów: praktyczny


TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia stacjonarne

 • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności na studiach II stopnia

 • technologia żywności
 • żywienie człowieka
 • zarządzanie jakością i towaroznawstwo

BIOTECHNOLOGIA

Studia stacjonarne

 • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalność na studiach I i II stopnia

 • biotechnologia żywności

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI

 Studia stacjonarne

 • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie – od roku akademickiego 2015/2016
 • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

 Studia stacjonarne

 • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie