Wyniki konkursów

 

Lista rankingowa osób wyłonionych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego

we Wrocławiu w dniach 06.05.2017 – 30.06.2017

 

Wyniki konkursu w formacie PDF