Badania naukowe

Wiodące tematy badawcze:

  • Monitorowanie łańcucha produkcji żywności w aspekcie zapewnienia  bezpieczeństwa zdrowotnego.
  • Bioaktywne substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich otrzymywanie, charakterystyka  oraz wykorzystanie w formie  biopreparatów służących prewencji chorób cywilizacyjnych
  • Biotransformacje naturalnych bioaktywnych związków z grupy steroidów i flawonoidów
  • Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży niekonwencjonalnych
  • Wpływ diety na stan zdrowia konsumentów