2015/2016


Habilitacje


dr Małgorzata Grabarczyk
dr Daria Szymanowska-Powałowska
dr Roman Marecik
dr Magdalena Wróbel-Kwiatkowska


dr Małgorzata Grabarczyk

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Tomasz Twardowski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • sekretarz komisji – dr hab. Anita Rywińska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Henryk Kołoczek Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • recenzent – prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk SGGW w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Paweł Kafarski – Politechnika Wrocławska
 • członek komisji – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • członek komisji – dr hab. Anna Krasowska – Uniwersytet Wrocławski

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 07.05.2015 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.09.2015 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 06.11.2015 r. – przygotowanie recenzji

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr Daria Szymanowska-Powałowska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
 • sekretarz komisji – dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Jan Fiedurek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent – dr hab. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • recenzent – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • członek komisji – prof. dr hab. Jerzy Pietkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • członek komisji – dr hab. Anita Rywińska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 28.04.2015 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.09.2015 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 07.11.2015 r. – przygotowanie recenzji

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr Roman Marecik

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
 • sekretarz komisji – dr hab. Mirosław Anioł, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • członek komisji – dr hab. Barbara Żarowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – dr hab. Teresa Krzyśko-Łupicka Uniwersytet Opolski
 • recenzent – prof. dr hab. Helena Gawrońska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Jacek Bielecki – Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji – prof. dr hab. Teresa Jakubowicz –Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 6.07.2015 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 5.10.2015 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 30.11.2015 r. – przygotowanie recenzji

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr Magdalena Wróbel-Kwiatkowska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
 • sekretarz komisji – prof. dr hab. Ewa Huszcza – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Rafał Barański Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • recenzent – dr hab. Marcin Filipecki SGGW w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Jan Sadowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • członek komisji – dr hab. Krzysztof Heller – Instytut Włókien Mineralnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 • członek komisji – prof. dr hab. Hanna Jańska – Uniwersytet Wrocławski

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 25.02.2016 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.05.2016 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 30.06.2016 r. – przygotowanie recenzji

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału