System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Harmonogram prac związanych z działaniem SZJK na wydziale

Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dotyczące realizacji zadań w zakresie jakości kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w roku akademickim:

2015/2016
2014/2015
2013/2014

Wyniki ankiety studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim:

2015/2016
2014/2015
2013/2014

Wyniki ankiety absolwentów studiów I i II stopnia w roku akademickim:

2015/2016
2014/2015
2013/2014

Wyniki ankiety studentów studiów III stopnia (doktorantów) w roku akademickim:

2015/2016
2014/2015
2013/2014

Wyniki ankiety absolwentów studiów III stopnia (doktorantów) w roku akademickim:

2015/2016
2014/2015

Wyniki ankiety słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim:

2015/2016
2014/2015
2013/2014

Wyniki hospitacji w roku akademickim:

2015/2016
2014/2015
2013/2014