Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Dziekan

 1. dr hab. Anna Czubaszek, prof. UPWr

Prodziekani

 1. prof. dr hab. Agnieszka Kita – prodziekan ds. nauki i rozwoju
 2. dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. UPWr – prodziekan ds. studenckich
 3. dr hab. Barbara Żarowska, UPWr – prodziekan ds. studenckich

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Mirosław Anioł
 2. dr hab. Józef Błażewicz, prof. UPWr
 3. dr hab. Monika Bronkowska, prof. UPWr
 4. prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
 5. prof. dr hab. Zygmunt Gil                                                                 
 6. dr hab. Anna Gliszczyńska
 7. dr hab. Witold Gładkowski
 8. prof. dr hab. Antoni Golachowski
 9. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
 10. dr hab. Artur Gryszkin
 11. prof. dr hab. Ewa Huszcza
 12. dr hab. Tomasz Janeczko, prof. UPWr
 13. prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
 14. dr hab. Małgorzata Kapelko-Żeberska
 15. dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, prof. UPWr
 16. prof. dr hab. Wiesław Kopeć
 17. dr hab. Joanna Kolniak-Ostek
 18. dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, prof. UPWr                               
 19. dr hab. Alicja Kucharska, prof. UPWr
 20. dr hab. Anna Michalska
 21. dr hab. Aleksandra Mirończuk
 22. dr hab. Zbigniew Lazar
 23. dr hab. Agnieszka Nawirska-Olszańska
 24. prof. dr hab. Jan Oszmiański
 25. dr hab. Teresa Olejniczak, prof. UPWr
 26. prof. dr hab. Anna Pęksa
 27. prof. dr hab. Małgorzata Robak
 28. prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
 29. dr hab. Elżbieta Rytel
 30. dr hab. Anita Rywińska, prof. UPWr
 31. dr hab. Anna Sokół-Łętowska
 32. prof. dr hab. Tadeusz Szmańko
 33. dr hab. Antoni Szumny, prof. UPWr
 34. dr hab. Alina Świzdor
 35. dr hab. Agnieszka Tajner-Czopek, prof. UPWr
 36. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
 37. dr hab. Katarzyna Wińska
 38. prof. dr hab. Aneta Wojdyło
 39. dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska
 40. dr hab. Joanna Wyka, prof. UPWr
 41. dr hab. Aleksandra Zambrowicz
 42. dr hab. Tomasz Zięba, prof. UPWr
 43. dr hab. Anna Zimoch-Korzycka

Przedstawiciele adiunktów i asystentów

 1. dr inż. Łukasz Bobak
 2. dr inż. Joanna Chmielewska                
 3. dr inż. Wioletta Drożdż
 4. dr inż. Danuta Figurska-Ciura
 5. dr inż. Anna Kancelista
 6. dr inż. Małgorzata Korzeniowska  
 7. dr inż. Radosław Spychaj
 8. dr inż. Tomasz Tronina

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Beata Równicka  
 2. dr inż. Teresa Skiba

Doktoranci

 1. mgr inż. Marek Damski
 2. mgr inż. Jacek Łyczko
 3. mgr inż. Tadeusz Witkowski                           

Studenci

 1. Martyna Adamczewska
 2. Katarzyna Baran
 3. Daniel Drzewiecki
 4. Agata Jarecka
 5. Urszula Kawalec
 6. Anna Kmieć
 7. Maciej Mazur
 8. Piotr Sługocki
 9. Małgorzata Wojnarowska

 

Członkowie Rady Wydziału z głosem doradczym

przedst. NSZZ „S”                                           dr inż. Filip Boratyński                                
przedst. ZNP                                                     mgr Anna Szafrańska    
przedst. NSZZ „Solidarność 80”               dr inż. Anna Chojnacka                               

 

Emerytowani nauczyciele akademiccy wydziału posiadający tytuł profesora zapraszani do udziału w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym

prof. dr hab. Jadwiga Biernat
prof. dr hab. Zbigniew Duda                                                    
prof. dr hab. Irena Górska
prof. dr hab. Grażyna Lisińska                                                 
prof. dr hab. Wacław Leszczyński                                                         
prof. dr hab. Małgorzata Narkiewicz-Jodko
prof. dr hab. Antoni Polanowski
prof. dr hab. Teresa Smolińska-Juny
prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
prof. dr hab. Danuta Witkowska            
prof. dr hab. Maria Wojtatowicz