Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Dziekan

  1. dr hab. Anna Czubaszek, prof. UPWr

Prodziekani

  1. prof. dr hab. Agnieszka Kita – prodziekan ds. nauki i rozwoju
  2. dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. UPWr – prodziekan ds. studenckich
  3. dr hab. Barbara Żarowska, UPWr – prodziekan ds. studenckich

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

5.     prof. dr hab. Mirosław Anioł
6.     dr hab. Józef Błażewicz, prof. UPWr
7.     dr hab. Flip Boratyński (przedst. NSZZ „S”)
8.     dr hab. Monika Bronkowska, prof. UPWr
9.     prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
10.     dr hab. Anna Dąbrowska
11.     prof. dr hab.  Zygmunt Gil
12.     dr hab. Anna Gliszczyńska, prof. UPWr
13.     dr hab. Witold Gładkowski
14.     prof. dr hab.  Antoni Golachowski
15.     dr hab. Małgorzata Grabarczyk
16.     dr hab. Artur Gryszkin
17.     prof. dr hab. Ewa Huszcza
18.     dr hab. Tomasz Janeczko, prof. UPWr
19.     prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
20.     dr hab. Małgorzata Kapelko-Żeberska
21.     dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, prof. UPWr
22.     prof. dr hab. Wiesław Kopeć
23.     dr hab. Joanna Kolniak-Ostek, prof. UPWr
24.     dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, prof. UPWr
25.     dr hab. Alicja Kucharska, prof. UPWr
26.     dr hab. Anna Michalska
27.     dr hab. Aleksandra Mirończuk, prof. UPWr
28.     dr hab. Zbigniew Lazar, prof. UPWr
29.     dr hab. Wojciech Łaba
30.     dr hab. Agnieszka Nawirska-Olszańska, prof. UPWr
31.     prof. dr hab. Jan Oszmiański
32.     dr hab. Teresa Olejniczak, prof. UPWr
33.     prof. dr hab. Anna Pęksa
34.     prof. dr hab. Małgorzata Robak
35.     prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
36.     dr hab. Elżbieta Rytel
37.     prof. dr hab. Anita Rywińska
38.     dr hab. Anna Sokoł-Łętowska, prof. UPWr
39.     prof. dr hab. Tadeusz Szmańko
40.     dr hab. Antoni Szumny, prof. UPWr
41.     dr hab. Alina Świzdor
42.     dr hab. Agnieszka Tajner-Czopek, prof. UPWr
43.     prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
44.     dr hab. Katarzyna Wińska
45.     prof. dr hab. Aneta Wojdyło
46.     dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska
47.     dr hab. Joanna Wyka, prof. UPWr
48.     dr hab. Aleksandra Zambrowicz
49.     dr hab. Tomasz Zięba, prof. UPWr
50.     dr hab. Anna Zimoch-Korzycka       

Przedstawiciele adiunktów i asystentów

51. dr inż. Łukasz Bobak
52. dr inż. Joanna Chmielewska
53. dr inż. Wioletta Drożdż
54. dr inż. Danuta Figurska-Ciura
55. dr inż. Anna Kancelista
56. dr inż. Małgorzata Korzeniowska
57. dr inż. Radosław Spychaj
58. dr inż. Tomasz Tronina

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

59. mgr Beata Równicka
60. dr inż. Teresa Skiba

Doktoranci

61. mgr inż. Marek Damski
62. mgr inż. Jacek Łyczko
63. mgr inż. Tadeusz Witkowski

Studenci

64. Martyna Adamczewska
65. Katarzyna Baran
66. Daniel Drzewiecki
67. Agata Jarecka
68. Urszula Kawalec
69. Anna Kmieć
70. Maciej Mazur
71. Piotr Sługocki
72. Małgorzata Wojnarowska

Członkowie Rady Wydziału z głosem doradczym

przedst. ZNP                                                     mgr Anna Szafrańska    
przedst. NSZZ „Solidarność 80”               dr inż. Anna Chojnacka                               

Emerytowani nauczyciele akademiccy wydziału posiadający tytuł profesora zapraszani do udziału w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym

prof. dr hab. Jadwiga Bierant
prof. dr hab. Zbigniew Duda                                                    
prof. dr hab. Irena Górska
prof. dr hab. Grażyna Lisińska                                                 
prof. dr hab. Wacław Leszczyński                                                         
prof. dr hab. Małgorzata Narkiewicz-Jodko
prof. dr hab. Antoni Polanowski
prof. dr hab. Teresa Smolińska-Juny
prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
prof. dr hab. Danuta Witkowska            
prof. dr hab. Maria Wojtatowicz