2016/2017


Habilitacje


dr Robert Czajkowski
dr Witold Gładkowski
dr inż. Małgorzata Kapelko
dr inż. Anna Zimoch-Korzycka
dr Małgorzata Waleron
dr inż. Zbigniew Lazar
dr inż. Joanna Kolniak-Ostek
dr inż. Katarzyna Wińska
dr Ireneusz Kapusta
dr inż. Anna Gliszczyńska


dr Robert Czajkowski

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Anna Skorupska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • sekretarz komisji – prof. dr hab. Małgorzata Robak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzent – dr hab. Małgorzata Łobocka – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Andrzej Gamian – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu
 • członek komisji – dr hab. Krzysztof Pyrć – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji – dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 08.04.2016 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 06.06.2016 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 12.08.2016 r. – przygotowanie recenzji

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr Witold Gładkowski

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
 • sekretarz komisji – dr hab. Barbara Żarowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent – prof. dr hab. Maria Bretner Politechnika Warszawska
 • recenzent – dr hab. Marcin Drąg, prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska
 • członek komisji – dr hab. Wojciech Kamysz – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • członek komisji – dr hab. Jacek Lipok, prof. nadzw. – Uniwersytet Opolski

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 27.04.2016 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.09.2016 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 07.11.2016 r. – przygotowanie recenzji
 • 16 listopada 2016 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 13 grudnia 2016 r.– podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Małgorzata Kapelko

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • sekretarz komisji – dr hab. Elżbieta Rytel – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Lesław Juszczak Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Piotr Tomasik – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • członek komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. nadzw. – SGGW w Warszawie
 • członek komisji – prof. dr hab. Agnieszka Kita – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 27.09.2016 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.11.2016 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 03.01.2017 r. – przygotowanie recenzji
 • 11 stycznia 2017 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 31 stycznia 2017 r.– podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Anna Zimoch-Korzycka

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusz Piaseckiego w Poznaniu
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Artur Bartkowiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • recenzent komisji – dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. – SGGW w Warszawie
 • recenzent komisji – dr hab. Hanna Staroszczyk – Politechnika Gdańska
 • członek komisji – dr hab. Magdalena Polak-Berecka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • członek komisji – dr hab. Antoni Szumny, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 27.10.2016 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.12.2016 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 26.01.2017 r. – przygotowanie recenzji
 • 24.02. 2017 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 28.02.2017 r.– podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr Małgorzata Waleron

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Maria Rataj-Guranowska – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 • recenzent komisji – dr hab. Małgorzata Schollenberger, prof. nadzw. – SGGW w Warszawie
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji – dr hab. Dariusz Pańka, prof. nadzw. – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • członek komisji – dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – prof. dr hab. Ewa Huszcza – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 20.10.2016 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 06.02.2017 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 03.04.2017 r. – przygotowanie recenzji
 • 12 kwietnia 2017 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 25 kwietnia 2017 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Zbigniew Lazar

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Andriy Sybirnyy – Uniwersytet Rzeszowski
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Janusz Szczodrak – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Urszula Zielenkiewicz – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • członek komisji – dr hab. Marcin Schmidt – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • członek komisji – prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 16.01.2017 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 06.03.2017 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 01.05.2017 r. – przygotowanie recenzji
 • 26 maja 2017 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 30 maja 2017 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Joanna Kolniak-Ostek

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Grażyna Jaworska – Uniwersytet Rzeszowski
 • recenzent komisji – dr hab. Dorota Konopacka, prof. nadzw. – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • członek komisji – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak – SGGW w Warszawie
 • członek komisji – dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • sekretarz komisji – dr hab. Monika Bronkowska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 23.12.2016 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.05.2017 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 09.07.2017 r. – przygotowanie recenzji
 • 13.07.2017 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 14.07.2017 r.– podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Katarzyna Wińska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
 • recenzent komisji – dr hab. Łukasz Chrzanowski – Politechnika Poznańska
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Jan Fiedurek – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent komisji – dr hab. Jacek Lipok, prof. nazw. – Uniwersytet Opolski
 • członek komisji – dr hab. Urszula Guzik – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • członek komisji – dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – prof. dr hab. Małgorzata Robak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 31.01.2017 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 03.04.2017 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 30.05.2017 r. – przygotowanie recenzji
 • 13 czerwca 2017 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 27 czerwca 2017 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr Ireneusz Kapusta

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent komisji – dr hab. Anna Sokół-Łętowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • członek komisji – dr hab. Anna Diowksz – Politechnika Łódzka
 • członek komisji – dr hab. Alicja Kucharska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Elżbieta Rytel – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 18.01.2017 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 03.04.2017 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 30.05.2017 r. – przygotowanie recenzji
 • 09 czerwca 2017 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 27 czerwca 2017 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Anna Gliszczyńska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz – Politechnika  Łódzka
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Jan Fiedurek – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • członek komisji – prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • członek komisji – dr hab. Anita Rywińska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Barbara Żarowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 27.04.2017 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.06.2017 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 02.08.2017 r. – przygotowanie recenzji
 • 08.09. 2017 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 26.09. 2017 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału