Komisje wydziałowe

Komisja ds. badań i rozwoju wydziału

Przewodniczący:                    prof. dr hab. Agnieszka Kita
z-ca przewodniczącego:        prof. dr hab. Józefa Chrzanowska

Członkowie:
dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw.
dr hab. Elżbieta Rytel
prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
dr hab. Anna Sokół-Łętowska
prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
dr hab. Monika Bronkowska, prof. nadzw.
dr hab. Antoni Szumny prof. nadzw
dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, prof. nadzw.

Komisja ds. rozwoju kadry naukowej

Przewodniczący:                   prof dr hab. Agnieszka Kita

Członkowie:
dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw.
dr hab. Elżbieta Rytel
dr hab. Anna Sokół-Łętowska
prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
prof.dr hab. Andrzej Jarmoluk
dr hab. Monika Bronkowska, prof. nadzw.
dr hab. Antoni Szumny, prof. nadzw.
dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, prof. nadzw.

oraz 3 specjalistów reprezentujących dyscyplinę, z której ma być procedowany wniosek o awans naukowy.

Komisja finansowa

Przewodniczący                    prof. dr hab. Antoni Golachowski
z-ca przewodniczącego:        prof. dr hab. Józefa Chrzanowska

członkowie:
dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw.
dr hab. Elżbieta Rytel
dr hab. Anna Sokół-Łętowska
prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
dr hab. Monika Bronkowska, prof. nadzw.
dr hab. Antoni Szumny, prof. nadzw.
dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, prof. nadzw.

Komisja ds. nagród i odznaczeń

Przewodniczący:                    dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw.
prof. dr hab. Agnieszka Kita
dr hab. Elżbieta Rytel
dr hab. Anna Sokół-Łętowska
prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
dr hab. Monika Bronkowska, prof. nadzw.
dr hab. Antoni Szumny, prof. nadzw.
dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, prof. nadzw.

Komisje ds. planów i programów studiów Wydziału Nauk o Żywności

Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Przewodniczący:         dr hab. Elżbieta Rytel

Członkowie:
dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw.
prof. dr hab. Zygmunt Gil
prof. dr hab. Tadeusz Szmańko
dr hab. Józef Błażewicz, prof. nadzw.
dr hab. Joanna Wyka, prof. nadzw.
dr inż. Hanna Boruczkowska
dr inż. Xymena Połomska
dr inż. Witold Gładkowski
przedstawiciel studentów

Kierunek Biotechnologia

Przewodniczący:         dr hab. Ewa Huszcza, prof. nadzw

Członkowie:
dr hab. Barbara Żarowska
prof. dr hab. Małgorzata Robak
dr hab. Mirosław Anioł, prof. nadzw
dr hab. Kostrzewa-Susłow
dr inż. Joanna Chmielewska
dr inż. Wojciech Łaba
dr inż. Piotr Juszczyk
przedstawiciel studentów

Kierunki: Towaroznawstwo oraz Zarządzanie Jakością i Analiza Żywności

Przewodniczący:         dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw.

Członkowie:
prof. dr hab. Wiesław Kopeć
prof. dr hab. Aneta Wojdyło
prof. dr hab. Anna Pęksa
dr inż. Łukasz Bobak
dr inż. Anna Salejda
dr inż. Agata Wojciechowicz-Budzisz
dr inż. Filip Boratyński
dr inż. Stanisław Minta
przedstawiciel studentów

kierunki Żywienie człowieka oraz Żywienie człowieka i dietetyka

Przewodniczący:        dr hab. Monika Bronkowska, prof. nadzw.

Członkowie:
dr hab. Anita Rywińska, prof. nadzw.
dr hab. Anna Sokół-Łętowska
dr inż. Danuta Figurska-Ciura
dr inż. Dagmara Orzeł
dr inż. Małgorzata Korzeniowska
dr inż. Maciej Oziembłowski
dr inż. Anna Żołnierczyk
przedstawiciel studentów- 2014/15 Marta Olchówka

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:                     dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw.
Z-ca przewodniczącego:        dr hab. Agnieszka Tajner-Czopek

Członkowie:
dr hab. Barbara Żarowska
prof. dr hab. Małgorzata Robak
dr hab. Anna Pęksa, prof. nadzw.
dr hab. Teresa Olejniczak
dr inż. Dagmara Orzeł
dr hab. Alicja Kucharska
przedstawiciel doktorantów
przedstawiciel studentów