Instrukcja aplikowania

 1. Zapoznaj się z Zasadami finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla Obszaru, w którym znajduje się zadanie, o którego finansowanie będziesz wnioskować.
 2. Jeśli ubiegasz się po raz pierwszy o finansowanie zadania, załóż konto na stronie aplikacyjnej KNOW http://know.wroc.pl/starter/index.php/site/login, a następnie zaloguj się jako „Użytkownik”.
 3. Zarejestruj wniosek na stronie w systemie rejestracji WCB http://know.wroc.pl/ wybierając obszar i poddziałanie Wydziału Nauk o Żywności z aktualnymi datami ogłoszonego naboru wniosków. Po uruchomieniu ikony formularza po prawej stronie otworzy się formularz aplikacyjny, który należy wypełnić. W polu „Minimalna ilość badań” – proszę wpisać 1, a w przypadku publikacji podać jej IF oraz punkty MNiSW; kwota wnioskowana musi być wyrażona w PLN.
 4. Pobierz ze strony Wydziału z zakładki „Dokumenty i formularze” formularze aplikacyjne:
  1. „Wniosek o dofinansowanie zadania” – zał. nr 1a, 1 b lub 1 c w zależności od obszaru
  2. „Oświadczenie o finansowaniu zadania” – zał. nr 2
  3. „Oświadczenie o statusie wnioskodawcy” – zał. nr 3
  4. „Zgoda – dane osobowe” – zał. nr 4
  5. „Porozumienie na wykonanie zadania” (umowa) – zał. nr 6; po wypełnieniu złóż je w Biurze KNOW Wydziału.
 5. Po ocenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydziałową Komisję Oceniającą KNOW zostaniesz powiadomiony/a o zakwalifikowaniu do finansowania lub o konieczności uzupełnienia dokumentacji.
 6. Wniosek w formie elektronicznej zostanie odpowiednio oznaczony przez Wydziałową Komisję Oceniającą KNOW.
 7. Po zakończeniu realizacji zadania złóż w ciągu 30 dni sprawozdanie merytoryczne i finansowe w formie elektronicznej  (wypełniony, podpisany i zeskanowany zał. nr 5 „Sprawozdanie z realizacji zadania”)  na adres: know@wnoz.up.wroc.pl wraz z dokumentacją w postaci: prezentacji multimedialnej, dokumentacji fotograficznej, PDF publikacji lub innych.
 8. Pamiętaj o konieczności oznakowania dokumentów związanych z realizacją zadania zgodnie z opracowanym systemem identyfikacji wizualnej KNOW:

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii.

Project supported by Wrocław Centre of Biotechnology, programme the Leading Notional Research Centre (KNOW) for years 2014-2018.

dla artykułów w czasopismach naukowych:

Publikacja współfinansowana ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii.

Publication supported by Wrocław Centre of Biotechnology, programme the Leading Notional Research Centre (KNOW) for years 2014-2018.