Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa

KIM JESTEŚMY?  

Jesteśmy jedną z największych katedr Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Nasze tradycje dydaktyczne i badawcze wywodzą się z lwowskich ośrodków naukowych, a początek rozwoju naszej jednostki sięga 1891 roku. Profil prowadzonych badań naukowych i zajęć dydaktycznych uformowali tacy wybitni uczeni jak profesorowie: Tadeusz Chrząszcz, Wiktor Syniewski, Aleksander Tychowski. W powojennym Wrocławiu nasza katedra powstała jako jedna z pierwszych na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu i Politechniki, założona przez prof. Aleksandra. Tychowskiego, a kontynuatorami jej przedwojennych tradycji byli: prof. dr Wilhelm Kamienobrodzki, prof. dr Karol Gerlicz, prof. dr hab. Gustaw Sobkowicz i doc. dr Jerzy Kiersnowski.

Mamy wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną, aktualnie zatrudniamy pięciu profesorów tytularnych, 17 doktorów, czterech magistrów i siedmiu pracowników inżynieryjno-technicznych. Ponadto w katedrze wykonuje prace siedmiu doktorantów w ramach studium doktoranckiego.

Dysponujemy dobrze wyposażonymi laboratoriami badawczymi analizy chemicznej, fizycznej i organoleptycznej surowców i produktów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy produktów skrobiowych, przetworów ziemniaczanych, produktów przekąskowych, surowców i produktów fermentacji alkoholowej, składników żywieniowych i antyżywieniowych.

Mamy kontakty naukowe z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, prowadzimy badania w ramach projektów badawczych KBN. Od wielu lat współpracujemy z zakładami przetwórczymi na zasadach umów długoterminowych i krótkoterminowych.

  CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?  

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne (studia inżynierskie i magisterskie, stacjonarne i zaoczne) na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia żywności i towaroznawstwo, specjalizacjach: technologia produktów roślinnych i przechowalnictwo oraz technologia fermentacji, a także ze studentami  Wydziału Rolniczego. Corocznie w Katedrze wykonuje prace magisterskie 30 do 40 osób. Uczestniczymy w szkoleniu słuchaczy Studium Doktoranckiego i słuchaczy Studiów Podyplomowych przy Wydziale Nauk o Żywności.

Główne kierunki naszej działalności naukowo-badawczej dotyczą następującej problematyki:

 • ocena wartości technologicznej surowców przemysłu spożywczego (ziemniak, burak cukrowy, jęczmień browarny, pszenżyto, rzepak) i jakości produktów spożywczych (krochmal i jego przetwory, produkty spożywcze z ziemniaka, produkty przekąskowe, oleje roślinne, produkty cukiernicze i inne),
 • czynniki kształtujące jakość przetworów ziemniaczanych – odmiana ziemniaka, warunki przechowywania, parametry technologiczne,
 • właściwości skrobi ziemniaczanej, modyfikowanie skrobi do celów żywnościowych i niespożywczych,
 • ocena sposobu żywienia różnych populacji,
 • skażenie żywności metalami ciężkimi.

Świadczymy różnorodne usługi dla zakładów przemysłowych, drobnych producentów żywności, rolników i innych podmiotów gospodarczych.

  CO OFERUJEMY?  

 • Badania naukowe w zakresie dyscypliny naukowej „Technologia żywności i żywienia”.
 • Opiekę naukową i promotorstwo prac doktorskich w tej dyscyplinie.
 • Kompleksowe badania chemiczne, fizyczne i organoleptyczne surowców i produktów żywnościowych i ich ocenę pod względem zgodności z wymogami odpowiednich norm.
 • Kompleksową ocenę wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żywności (m.in. oznaczanie metali ciężkich, składu kwasów tłuszczowych).
 • Ekspertyzy naukowe, opinie techniczne, przygotowanie informacji żywieniowej.
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie technologii produkcji, przechowywania i jakości surowców i produktów żywnościowych.

  JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?  

Siedziba: budynek Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu

Adres pocztowy: 51-630 WROCŁAW, ul.Chełmońskiego 37

Tel./fax (071) 3207 767 (sekretariat) – Anna Szafrańska

E-mail: ktrip@upwr.edu.pl