2017/2018


Habilitacje


dr Aleksandra Mirończuk
dr inż. Aleksandra Zambrowicz
dr inż. Artur Gryszkin


 dr Aleksandra Mirończuk

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent komisji – prof. dr hab. Jan Fiedurek – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent komisji – dr hab. Dorota Dziadkowiec – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji – dr hab. Paweł Satora – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • członek komisji – dr hab. Anna Gliszczyńska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 28.09.2017 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 06.11.2017 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 27.12.2017 r. – przygotowanie recenzji
 • 10.01.2018 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 13.02.2018 r.– podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


 dr inż. Aleksandra Zambrowicz

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • recenzent – dr hab. Grzegorz Leśnierowski, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Darewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • recenzent – prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • członek komisji – dr hab. Dorota Kręgiel – Politechnika Łódzka
 • członek komisji – dr hab. Elżbieta Rytel – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Joanna Kolniak-Ostek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 10.11.2017 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.01.2018 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 28.02.2018 r. – przygotowanie recenzji
 • 07.03.2018 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 13.03.2018 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


 dr inż. Artur Gryszkin

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • recenzent – prof. dr hab. Jan Michniewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – dr hab. Jacek Rożnowski – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • recenzent – dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. nadzw. – Akademia im. Jana Długosza w Krakowie
 • członek komisji – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak – SGGW w Warszawie
 • członek komisji – prof. dr hab. Katarzyna Majewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • sekretarz komisji – dr hab. Alicja Kucharska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 28.09.2017 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.01.2018 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 28.02.2018 r. – przygotowanie recenzji
 • 07.03.2018 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 13.03. 2018 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału