Doktorat wdrożeniowy

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Studia doktoranckie w dyscyplinach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie

Forma studiów: Stacjonarne

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy dostarczyć do dnia   31 sierpnia 2018 roku
Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności,

  1. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, pokój 030

Termin i miejsce egzaminu z języka obcego:
3  września 2018,   godz. 9:00
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

  1. J. Mikulicza-Radeckiego 6, 50-345 Wrocław

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Biotechnologia:  4  września 2018,  godz. 12:00,
Technologia Żywności i Żywienie:   4 września 2018,  godz. 8:30
Dziekanat Wydziału Biotechnologii i  Nauk o Żywności,

  1. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, sala 022

Limit miejsc:
Biotechnologia 1  osoba
Technologia Żywności i Żywienie do  4  osób

Kandydatów na studia doktoranckie w ramach programu doktorat wdrożeniowy w roku akademickim 2018/2019 obowiązują „Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności  Studia doktoranckie w dyscyplinach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie”: https://www.upwr.edu.pl/p/nauka/studia_doktoranckie/rekrutacja/4_bnoz.pdf
*W karcie kandydata  punkt IV (OPINIA O PRZYDATNOŚCI DO PRACY NAUKOWEJ) wypełnia kandydat na opiekuna pomocniczego.
Dodatkowo, od kandydatów wymagane są dokumenty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”:

Poniżej formularze w formacie PDF – edytowalne. Trzeba je otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader: