Katedra Żywienia Człowieka

Katedra Żywienia Człowieka jest jedną z 7 katedr na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Została utworzona decyzją Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 30 marca 2012 roku.

Strukturę Katedry tworzy:

 • 10 pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • 1 pracownik administracyjny,
 • 4 pracowników technicznych,
 • 2 doktorantów.

Pracownicy Katedry Żywienia Człowieka stanowią zespół naukowo-dydaktyczny profesjonalnie przygotowany do prowadzenia badań naukowych obejmujących dwa główne nurty badawcze:

 • ocena żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych,
 • ocena zawartości pierwiastków niezbędnych oraz toksycznych w produktach spożywczych,
 • projektowanie składu innowacyjnych produktów spożywczych o cechach funkcjonalnych.

Pracownicy Katedry Żywienia Człowieka prowadzą zajęcia dydaktyczne na I i II stopniu nauczania na kierunkach:

 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Biotechnologia oraz Żywienie Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności,
 • Ochrona Środowiska na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznego,
 • Bezpieczeństwo Żywności na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt,
 • Dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pracownicy Katedry stanowią kadrę dydaktyczną Studiów Podyplomowych:

Pracownicy Katedry od szeregu lat wchodzą w struktury organizacyjne Polskiego Towarzystwa Dietetyki Odział Wrocławski.

W Katedrze realizowane są liczne projekty, m. in.:

 • Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II„. Priorytet IX – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu oraz Unię Europejską 2012-2015,
 • Szkoła zdrowego żywienia finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Kapitału Ludzkiego Narodowa Strategia Spójności 2012/13.
 • Psychologiczne, środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania stanu zdrowia młodzieży gimnazjalnej z Wrocławia „Zdrowy gimnazjalista„. Projekt przewidziany na lata 2015-2017, realizowany przy współpracy z Gminą Wrocław: Departament Edukacji oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • I i II edycja „ABC Zdrowego Żywienia” jest ogólnopolskim projektem edukacyjno-badawczym, którego celem jest przeprowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia. Wśród adresatów projektu/beneficjentów będą też osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, do których szczególne zastosowanie będzie miała idea, że zdrowe żywienie nie musi być drogie.

125f9943fa9a3b6fcec12b74f2816deb

Program realizowany jest przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, we współpracy z ośrodkami akademickimi z:

 • Olsztyna – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławia – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Krakowa – Wydział Technologii Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lublina – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gdyni – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Usług i Handlu, Akademia Morska w Gdyni
 • Białegostoku – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Białej Podlaski – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

 

 

KONTAKT:

Budynek Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
Tel./Fax: 71 320 7758 (sekretariat)
email: kzcz@upwr.edu.pl