2018/2019

Uchwała nr  31/2014

podjęta przez Radę Wydziału Nauk o Żywności

w dniu 21 stycznia 2014 r.

dotycząca wprowadzenia dodatkowych kryteriów na podstawie których, podjęta zostanie uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przewodu/postępowania:

 • przed wszczęciem przewodu doktorskiego Kandydat ma obowiązek przedstawić autoreferat na otwartym seminarium wydziałowym, w obecności opiekuna naukowego (wystąpienie 20 – 30 minut),
 • przed podjęciem uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Kandydat ma obowiązek wystąpić przed Radą Wydziału z seminarium na temat swoich osiągnięć naukowych, które stanowią podstawę do przeprowadzenia tego postępowania.

Habilitacje


dr Anna Michalska
dr Anna Dąbrowska
dr inż. Wojciech Łaba
dr inż. Filip Boratyński
dr Agnieszka Bartmańska
dr inż. Wanda Mączka
dr inż. Małgorzata Korzeniowska
dr inż. Małgorzata Brzezińska-Rodak
dr inż. Anna Chojnacka


dr Anna Michalska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • recenzent – dr hab. Ewa Domian – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Grażyna Jaworska – Uniwersytet Rzeszowski
 • recenzent – prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • członek komisji – dr hab. Krystian Marszałek, prof. nadzw. – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
 • członek komisji – dr hab. Anna Sokół-Łętowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Kapelko-Żeberska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 12.07.2018 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.11.2018 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 02.01.2019 r. – przygotowanie recenzji
 • 14.01.2019 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o wystąpieniu do Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 15.01.2019 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr Anna Dąbrowska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Piotr Minkiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • członek komisji – dr hab. Dorota Cais-Sokolińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • członek komisji – dr hab. Antoni Szumny, prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 16.10.2018 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 03.12.2018 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 25.01.2019 r. – przygotowanie recenzji
 • 13.02.2019 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 12.03.2019 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Wojciech Łaba

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 •  recenzent – prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 •  recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Żyła – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 •  recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Gniewosza – SGGW w Warszawie
 •  członek komisji – dr hab. Dorota Kręgiel –  Politechnika Wrocławska
 •  członek komisji – dr hab. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 •  sekretarz komisji – dr hab. Anna Zimoch-Korzycka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 17.12.2018 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.02.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 10.04.2019 r. – przygotowanie recenzji
 • 03.04.2019 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o wystąpieniu do Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 09.04.2019 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Filip Boratyński

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
 • recenzent – prof. dr hab. Maria Bretner – Politechnika Warszawska
 • recenzent – prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Paweł Kafarski – Politechnika Wrocławska
 • członek komisji – dr hab. Sylwia Różalska – Uniwersytet Łódzki
 • członek komisji – dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Zbigniew Lazar – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 03.12.2018 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.02.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 10.04.2019 r. – przygotowanie recenzji
 • 15.04.2019 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 23.04.2019 r.– podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr Agnieszka Bartmańska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Jan Fiedurek – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent – prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – dr hab. Dorota Dziadkowiec – Politechnika Wrocławska
 • członek komisji – prof. dr hab. Małgorzata Posmyk – Uniwersytet Łódzki
 • członek komisji – prof. dr hab. Anita Rywińska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Grabarczyk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 20.02.2019 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 01.04.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 22.05.2019 r. – przygotowanie recenzji

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Wanda Mączka

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
 • recenzent – prof. dr hab. Stanisław Bielecki – Politechnika Łódzka
 • recenzent – prof. dr hab. Maria Bretner – Politechnika Warszawska
 • recenzent – prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojasik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • członek komisji – prof. dr hab. Halina Ekiert – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji – dr hab. Zbigniew Lazar – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Teresa Olejniczak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 25.02.2019 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 01.04.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 22.05.2019 r. – przygotowanie recenzji

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Małgorzata Korzeniowska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Edward Pospiech – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – dr hab. Małgorzata Sobczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • recenzent – dr hab. Joanna Stadnik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • członek komisji – dr hab. Dominika Guzek – SGGW w Warszawie
 • członek komisji – dr hab. Monika Bronkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Elżbieta Rytel – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 21.02.2019 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 01.04.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 22.05.2019 r. – przygotowanie recenzji

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Małgorzata Brzezińska-Rodak

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
 • recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Antczak – Politechnika Łódzka
 • recenzent – prof. dr hab. Jan Fiedurek – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent – dr hab. Marcin Łukaszewicz, prof. UW – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji – dr hab. Jacek Lipok, prof. UO – Uniwersytet Opolski
 • członek komisji – dr hab. Witold Gładkowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 25.03.2019 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 03.06.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 25.07.2019 r. – przygotowanie recenzji
 • 30.07.2019 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o wystąpieniu do Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 24.09.2019 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Anna Chojnacka

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Wiesław Przybylski – SGGW w Warszawie
 • recenzent – dr hab. Dominik Szwajger – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • członek komisji – prof. dr hab. Beata Szymczyk – Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
 • członek komisji – dr hab. Agnieszka Tajner-Czopek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Anna Michalska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 15.02.2019 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 06.05.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 04.07.2019 r. – przygotowanie recenzji
 • 08.07.2019 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o wystąpieniu do Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 24.09.2019 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału