2018/2019

Uchwała nr  31/2014

podjęta przez Radę Wydziału Nauk o Żywności

w dniu 21 stycznia 2014 r.

dotycząca wprowadzenia dodatkowych kryteriów na podstawie których, podjęta zostanie uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przewodu/postępowania:

 • przed wszczęciem przewodu doktorskiego Kandydat ma obowiązek przedstawić autoreferat na otwartym seminarium wydziałowym, w obecności opiekuna naukowego (wystąpienie 20 – 30 minut),
 • przed podjęciem uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Kandydat ma obowiązek wystąpić przed Radą Wydziału z seminarium na temat swoich osiągnięć naukowych, które stanowią podstawę do przeprowadzenia tego postępowania.

Habilitacje


dr Anna Michalska
dr Anna Dąbrowska


dr Anna Michalska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • recenzent – dr hab. Ewa Domian – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Grażyna Jaworska – Uniwersytet Rzeszowski
 • recenzent – prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • członek komisji – dr hab. Krystian Marszałek, prof. nadzw. – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
 • członek komisji – dr hab. Anna Sokół-Łętowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Kapelko-Żeberska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 12.07.2018 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.11.2018 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 02.01.2019 r. – przygotowanie recenzji
 • 14.01.2019 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o wystąpieniu do Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 15.01.2019 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału


dr Anna Dąbrowska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Piotr Minkiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • członek komisji – dr hab. Dorota Cais-Sokolińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • członek komisji – dr hab. Antoni Szumny, prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • sekretarz komisji – dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 16.10.2018 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 03.12.2018 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 25.01.2019 r. – przygotowanie recenzji

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Rady Wydziału