Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych jest jedną z 5 Katedr Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nasze laboratoria mieszczą się w nowo wybudowanym budynku WNŻ w kampusie Biskupin. Obecnie w Katedrze pracuje 7 pracowników naukowo-dydaktycznych, 2 doktorantów oraz 2 pracowników technicznych i administracyjnych. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Jan Oszmiański. Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na ocenie jakości, wartości technologicznej oraz kształtowaniu zdrowotności surowców roślinnych i ich przetworów. Problematyka badawcza Katedry dotyczy oznaczania, identyfikacji, enzymatycznych i nieenzymatycznych reakcje oraz właściwości przeciwutleniających polifenoli z owoców, warzyw i ziół, a także zagospodarowania odpadów z owoców i warzyw. Działalność dydaktyczna prowadzona jest z zakresu przechowalnictwa, doświadczalnictwa technologicznego, przetwórstwa owoców, warzyw i nutraceutyków roślinnych, rysunku technicznego, gospodarki energetycznej i wodno-ściekowej, ekologi i ochrony środowiska oraz projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. J. Chełmońskiego 37,
51-630 Wrocław