Katedra Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych

            Zgodnie z Zarządzeniem nr 211/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2019 roku Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością (ang. Department of Animal Products Technology and Quality Management) została przekształcona w Katedrę Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych (ang. Department of Functional Food Products Development).

O Katedrze

Jesteśmy jedną z Katedr Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jako samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna nasza Katedra istnieje od 1966 roku. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną.

Pracownicy Katedry od szeregu lat są członkami różnych krajowych i zagranicznych struktur organizacyjnych. Utrzymujemy kontakty naukowe z kilkoma ośrodkami zagranicznymi oraz wieloma instytucjami krajowymi. Dysponujemy dobrze wyposażonym laboratorium badawczym analizy chemicznej, fizycznej i sensorycznej.

Działalność dydaktyczna prowadzona jest z zakresu technologii mięsa, mleka, drobiu i jaj, a także zarządzania jakością w ramach 6 kierunków: technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii, żywienia człowieka i dietetyki, żywienia człowieka, zarządzania jakością i analizy żywności oraz technologii i organizacji gastronomii. Prowadzimy również zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska oraz na studiach zaocznych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Problematyka badawcza Katedry ogniskuje się wokół wybranych zagadnień: chemii, biochemii, reologii, histologii, mikrobiologii, biotechnologii i technologii surowców zwierzęcych w tym mięsnych, drobiarskich oraz mleka i jaj.

Priorytetem badawczym jest jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego.

Katedra prowadzi badania o charakterze poznawczym i zastosowawczym oraz udziela konsultacji i wykonuje ekspertyzy długoterminowe i doraźne.

KRFPŻ
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
tel. +48 71 320 7782
fax: +48.71 320 7781

dffpd@upwr.edu.pl