Katedra Chemii

http://witryny.up.wroc.pl/kch/images/banners/osoby.jpg

Historia

    Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wywodzi się z Katedry Chemii Ogólnej Wydziału Rolniczego Uniwersytetu i Politechniki, które były pierwszą wspólną Uczelnią wrocławską (1945-52) i łączy się z nazwiskami profesorów: Edwina Płażka, Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej i Wiktora Gorzelanego. W 1952 roku skierowano tutaj dwoje nauczycieli akademickich z Katedry Chemii Organicznej Politechniki Wrocławskiej: mgr Irenę Małunowicz oraz mgr inż. Antoniego Siewińskiego.

    Katedra Chemii Ogólnej (bez samodzielnych pracowników) została włączona w struktury Wydziału Rolniczego. Na przestrzeni półwiecza Katedra zmieniała wielokrotnie swoją nazwę: w 1970 roku weszła w skład Instytutu Technologii Rolno-Spożywczej, w latach 1972-1982 stanowiła Instytut Podstaw Chemii, przemianowany w 1982 roku na Katedrę Podstaw Chemii, a w 1997 roku na Katedrę Chemii. Jej kierownikami byli: prof. dr hab. Marian Kocór (w latach 1952-1965), prof. dr hab. Stanisław Mejer (w latach 1965-1991), prof. dr hab. Antoni Siewiński (w latach 1991-1996), prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk (w latach 1996-2013), a obecnie od 2013 roku pełniącym obowiązki kierownika jest dr hab. Antoni Szumny.