Habilitacje

Uchwała nr  31/2014

podjęta przez Radę Wydziału Nauk o Żywności

w dniu 21 stycznia 2014 r.

dotycząca wprowadzenia dodatkowych kryteriów na podstawie których, podjęta zostanie uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przewodu/postępowania:

  • przed wszczęciem przewodu doktorskiego Kandydat ma obowiązek przedstawić autoreferat na otwartym seminarium wydziałowym, w obecności opiekuna naukowego (wystąpienie 20 – 30 minut),
  • przed podjęciem uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Kandydat ma obowiązek wystąpić przed Radą Wydziału z seminarium na temat swoich osiągnięć naukowych, które stanowią podstawę do przeprowadzenia tego postępowania.

Postępowania aktualne – 2018/2019

Postępowania archiwalne:

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012