Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się (PEU)

Od roku akademickiego 2016/2017 na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz Uchwały 34/2015 Senatu UP we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015r., wprowadzono formalny proces weryfikacji i uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów (PEU).

Kandydatów zainteresowanych  potwierdzeniem efektów uczenia się prosimy o zapoznanie z powyższą Uchwałą Senatu UP we Wrocławiu oraz o kontakt z odpowiednim Pełnomocnikiem Dziekana ds. PEU.

Dane kontaktowe Pełnomocników Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności ds. PEU:

dla kierunków Technologia żywności i żywienie człowieka oraz Zarządzanie jakością i analiza żywności:
dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw.
ul. J. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
tel. 71 320 7738
e-mail: grazyna.krasnowska@upwr.edu.pl

dla kierunków Biotechnologia oraz Żywienie człowieka i dietetyka:
dr hab. inż. Barbara Żarowska
ul. J. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
tel. 71 320 7743
e-mail: barbara.zarowska@upwr.edu.pl

Zespół ekspertów – kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
prof. dr hab. Zygmunt Gil
prof. dr hab. Agnieszka Kita
dr hab. Anna Sokół-Łętowska
prof. dr hab. Tadeusz Szmańko

Zespół ekspertów – kierunek Zarządzanie jakością i analiza żywności
prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
prof. dr hab. Wiesław Kopeć
prof. dr hab. Anna Pęksa
dr hab. Antoni Szumny, prof. nadzw.
prof. dr hab. Aneta Wojdyło

Zespół ekspertów – kierunek Biotechnologia
prof. dr hab. Mirosław Anioł
prof. dr hab. Ewa Huszcza
prof. dr hab. Małgorzata Robak
prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
dr hab. Anita Rywińska, prof. nadzw.

Zespół ekspertów – kierunek Żywienie człowieka i dietetyka
dr hab. Monika Bronkowska, prof.nadzw,
dr hab. Alicja Kucharska, prof. nadzw.
dr hab. Elżbieta Rytel
dr hab. Agnieszka Tajner-Czopek, prof. nadzw.
dr hab. Joanna Wyka, prof. nadzw.