2012/2013

dr inż. Tomasz Kulik
dr inż. Małgorzata Krzywonos
dr inż. Paweł Cyplik
dr Krzysztof Waleron
dr inż. Antoni Szumny
dr inż. Elżbieta Rytel
dr Małgorzata Pleszczyńska


 

dr inż. Tomasz Kulik

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański
 • sekretarz – dr hab. Małgorzata Robak, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski – Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
 • recenzent – prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • członek komisji – prof. dr hab. Czesław Sadowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • członek komisji – prof. dr hab. Maria Wojtatowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 14.05.2012 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 3.09.2012 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 26.10.2012 r. – przygotowanie recenzji
 • 30.11.2012 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 11.12.2012 r. podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Autoreferat – PDF – 690 KiB
Wniosek – PDF – 41 KiB
Recenzja nr 1 – 7,89 MB
Recenzja nr 2 – 2,42 MB
Recenzja nr 3 – 3,98 MB
Uchwała komisji habilitacyjnej – PDF – 6 MiB
Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności – PDF – 584 KiB


dr inż. Małgorzata Krzywonos

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • sekretarz – dr hab. Józef Błażewicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Ewelina Dziuba – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • członek komisji – prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz – SGGW w Warszawie
 • członek komisji – prof. dr hab. Maria Wojtatowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 8.08.2012 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 10.10.2012 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 29.11.2012 r. – przygotowanie recenzji
 • 24.01.2013 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 19.02.2013 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Autoreferat – PDF – 16,7 MiB
Wniosek – PDF – 517 KiB
Recenzja nr 1 – 6,2 MiB
Recenzja nr 2 – 6,3 MiB
Recenzja nr 3 – 5,9 MiB
Uchwała komisji habilitacyjnej – PDF – 6,8 MiB
Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności – PDF – 295 KiB


dr inż. Paweł Cyplik

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański
 • sekretarz – dr hab. Anita Rywińska, prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Irena Wojnowska-Baryła – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • recenzent – prof. dr hab. Korneliusz Miksch – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • recenzent – prof. dr hab. Waldemar Rymowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • członek komisji – dr hab. Lidia Wolny – Politechnika Częstochowska
 • członek komisji – dr hab. inż. Mirosław Anioł – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 01.10.2012 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 3.12.2012 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 21.01.2013 r. – przygotowanie recenzji
 • 4.03.2013 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 12.03.2013 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Autoreferat – PDF – 352 KiB
Wniosek – PDF – 262 KiB
Recenzja nr 1 – 1,74 MB
Recenzja nr 2 – 2,35 MB
Recenzja nr 3 – 2,83 MB
Uchwała komisji habilitacyjnej – PDF – 4,59 MiB
Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności – PDF – 282 KiB


dr Krzysztof Waleron

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
 • sekretarz – dr hab. Ewa Huszcza, prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Bożena Zakryś – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. dr hab. Józef Kur – Politechnika Gdańska
 • recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Robak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • członek komisji – prof. dr hab. Anna Skorupska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • członek komisji – dr hab. Teresa Olejniczak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławi

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 03.10.2012 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 3.12.2012 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 21.01.2013 r. – przygotowanie recenzji
 • 21.02.2013 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 12.03.2013 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Autoreferat – PDF – 1686 KiB
Wniosek – PDF – 396 KiB
Recenzja nr 1 – 4,21 MB
Recenzja nr 2 – 3,78 MB
Recenzja nr 3 – 5,3 MB
Uchwała komisji habilitacyjnej – PDF – 4,95 MiB
Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności – PDF – 310 KiB


dr inż. Antoni Szumny

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • sekretarz – dr hab. Aneta Wojdyło –  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • recenzent – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • recenzent – dr hab. Danuta Kalemba, prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej
 • członek komisji – dr hab. Magdalena Rudzińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • członek komisji – prof. dr hab. Antoni Golachowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 9.01.2013 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 11.02.2013 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 3.04.2013 r. – przygotowanie recenzji
 • 22.04.2013 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 23.04.2013 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Autoreferat – PDF – 580 KiB
Wniosek – PDF – 135 KiB
Recenzja nr 1 – 4,2 MB
Recenzja nr 2 – 4,3 MB
Recenzja nr 3 – 3,96 MB
Uchwała komisji habilitacyjnej – PDF – 4,65 MiB
Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności – PDF – 302 KiB


dr inż. Elżbieta Rytel

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • sekretarz – prof. dr hab. Zygmunt Gil –  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Ewa Cieślik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Kazimiera Zgórska – Politechnika Koszalińska
 • recenzent – prof. dr hab. Wacław Leszczyński – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • członek komisji – prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • członek komisji – prof. dr hab. Jadwiga Biernat – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 29.01.2013 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.03.2013 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 29.04.2013 r. – przygotowanie recenzji
 • 15.05.2013 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 28.05.2013 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Autoreferat – PDF – 568 KiB
Wniosek – PDF – 327 KiB
Recenzja nr 1 – 2,47 MB
Recenzja nr 2 – 4,78 MB
Recenzja nr 3 – 3,32 MB
Uchwała komisji habilitacyjnej – PDF – 4,58 MiB
Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności – PDF – 353 KiB


dr Małgorzata Pleszczyńska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
 • sekretarz – prof. dr hab. Danuta Witkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Antczak – Politechnika Łódzka
 • recenzent – prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Antoni Polanowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • członek komisji – prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • członek komisji – dr hab. Małgorzata Jędryczka, prof. nadzw. – Instytut Genetyki PAN w Poznaniu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 04.02.2013 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.03.2013 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 29.04.2013 r. – przygotowanie recenzji
 • 08.05.2013 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 28.05.2013 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Autoreferat – PDF – 642 KiB
Wniosek – PDF – 443 KiB
Recenzja nr 1 – 2,45 MB
Recenzja nr 2 – 3,61 MB
Recenzja nr 3 – 3,46 MB
Uchwała komisji habilitacyjnej – PDF – 3,60 MiB
Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności – PDF – 353 KiB