2013/2014

dr inż. Anna Sokół-Łętowska

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • sekretarz komisji dr hab. Anna Czubaszek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent dr hab. Piotr Gębczyński – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Ryszard Zadernowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • członek komisji – dr hab. Urszula Gawlik-Dziki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • członek komisji – prof. dr hab. Antoni Golachowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 14.07.2013 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.10.2013 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 02.12.2013 r. – przygotowanie recenzji
 • 13.12.2013 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • 17.12.2013 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Pliki do pobrania:

Autoreferat – PDF – 18,7 MiB

Wniosek – PDF – 250 KiB

Recenzja nr 1 – 3,03 MB

Recenzja nr 2 – 5,4 MB

Recenzja nr 3 – 5,91 MB

Uchwała komisji habilitacyjnej – PDF – 424 KiB

Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności – PDF – 281 KiB