2014/2015

Habilitacje


dr Alina Świzdor
dr Krzysztof Hinc
dr Mirosława Słaba
dr inż. Edyta Kostrzewa-Susłow
dr Magdalena Polak-Berecka
dr Tomasz Janeczko
dr Adam Iwanicki


dr Alina Świzdor

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • sekretarz komisji – prof. dr hab. Ewa Huszcza – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Jacek Bielecki Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • recenzent prof. dr hab. Jan Fiedurek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • członek komisji – dr hab. Dariusz Pańka – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • członek komisji – dr hab. Teresa Olejniczak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 11 sierpnia 2014 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 6 października 2014 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 1 grudnia 2014 r. – przygotowanie recenzji
 • 9 grudnia 2014 r. podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 16 grudnia 2014 r. podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek – PDF
Autoreferat – PDF
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Wydziału


dr Krzysztof Hinc

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Ewa Bartnik – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji – prof. dr hab. Małgorzata Robak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Monika Hryniewicz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Adam Jaworski – Uniwersytet Łódzki
 • recenzent – prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji – dr hab. Krzysztof Pyrć – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji – prof. dr hab. Jacek Bania – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 13.11.2014 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 12.01. 2015 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 11.03.2015 r. – przygotowanie recenzji
 • 19 marca 2015 r. podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 31 marca 2015 r. podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek – PDF
Autoreferat – PDF
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Wydziału


dr Mirosława Słaba

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Anna Skorupska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • sekretarz komisji – dr hab. Barbara Żarowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • recenzent – dr hab. Renata Matlakowska – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. dr hab. Teresa Olczak – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji – dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. nadzw. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • członek komisji – prof. dr hab. Danuta Witkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 21.10.2014 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 12.01.2015 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 11.03.2015 r. – przygotowanie recenzji
 • 23 marca 2015 r. podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 31 marca 2015 r. podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek – PDF
Autoreferat – PDF
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Wydziału


dr inż. Edyta Kostrzewa-Susłow

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
 • sekretarz komisji – dr hab. Anita Rywińska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Jan Fiedurek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent – prof. dr hab. Andrzej Jończyk – Politechnika Warszawska
 • recenzent – prof. dr hab. Wiesław Wątorek – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji – prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • członek komisji – dr hab. Marcin Drąg, prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 9.12.2014 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 02.02.2015 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 06.04.2015 r. – przygotowanie recenzji
 • 14.04.2015 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 28.04.2015 r. podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek – PDF
Autoreferat – PDF
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Wydziału


 dr Magdalena Polak-Berecka

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Anna Skorupska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • sekretarz komisji – prof. dr hab. Maria Wojtatowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Jacek Bardowski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji – dr hab. Izabela Święcicka – Uniwersytet w Białymstoku
 • członek komisji – prof. dr hab. Antoni Polanowski – Uniwersytet Wrocławski

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 17.11.2014 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 02.02.2015 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 06.04.2015 r. – przygotowanie recenzji
 • 29.04.2015 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 26.05.2015 r. podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek – PDF
Autoreferat – PDF
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Wydziału


 dr Tomasz Janeczko

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Anna Skorupska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • sekretarz komisji – prof. dr hab. Danuta Witkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Jerzy Długoński Uniwersytet Łódzki
 • recenzent – prof. dr hab. Maciej Stobiecki – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Jolanta Bryjak – Politechnika Wrocławska
 • członek komisji – dr hab. Łukasz Chrzanowski – Politechnika Poznańska
 • członek komisji – dr hab. Marcin Łukaszewicz – Uniwersytet Wrocławski

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 05.02.2015 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 13.04.2015 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 02.06.2015 r. – przygotowanie recenzji
 • 19.06.2015 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 30.06.2015 r. podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Wydziału


dr Adam Iwanicki

1. Skład Komisji Habilitacyjnej

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Anna Skorupska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • sekretarz komisji – dr hab. Barbara Żarowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. dr hab. Jacek Hennig – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Mariusz Olczak – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji – dr hab. Paweł Stączek – Uniwersytet Łódzki
 • członek komisji – prof. dr hab. Małgorzata Robak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

 • 31.03.2015 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 01.06.2015 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
 • do 07.08.2015 r. – przygotowanie recenzji
 • 02.09.2015 r. – podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia
 • 15.09.2015 r.– podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

Pliki do pobrania:

Wniosek
Autoreferat
Recenzja nr 1
Recenzja nr 2
Recenzja nr 3
Uchwała Komisji
Uchwała Rady Wydziału