Granty

 •  Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hanseni, enzymów oraz toksyn kilerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice (POIG.01.03.01-02-080/12)
 • Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów (PO IG 0.1.03.01-00-129/09)
 • Ocena częstości występowania żywieniowych i pozażywieniowych czynników ryzyka zespołu metabolicznego u dziewcząt i chłopców na poziomie różnych etapów okresu dojrzewania (N N312 183438)
 • Określenie budowy, potencjalnej funkcji oraz częstości występowania liniowych plazmidów dsDNA u drożdży Candida famata występujących w serach pleśniowych (N N312 258138)
 • Przydatność nowych linii ozimej pszenicy twardej hodowli polskiej do produkcji makaronów w zależności od intensywności uprawy (N N312 335539)
 • Wykorzystanie procesu mikroenkapsulacji do otrzymania mikrokapsułkowanych polifenoli o podwyższonej stabilności, aktywności biologicznej i bioprzyswajalności   (N N312 279240)
 • Metabolizm glicerolu do erytrytolu przez drożdże Yarrowia lipolytica (N N312 256640)
 • Wzbogacanie wartości żywieniowej pieczywa pszennego i żytniego z wykorzystaniem ziarna jęczmienia nagoziarnowego o podwyższonej zawartości betaglukanów
  (N N312 446340)
 • Nowe metody utylizacji wychmielin podnoszące ich wartość rynkową (2011/01/B/NZ9/02890)
 • Wykorzystanie enzymów proteolitycznych z niekonwencjonalnych źródeł do otrzymywania peptydów aktywnych biologicznie na bazie białek mleka (2011/01/B/NZ9/04297)
 • Poprawa atrakcyjności i wartości odżywczej przetworzonych owoców wiśni (2011/01/B/NZ9/07139)
 • Wpływ struktury nowych chiralnych fungistatyków uzyskanych metodami biotransformacji na ich aktywność biologiczną. (2011/03/B/NZ9/05005)
 • Wzbogacanie fosfolipidów z żółtka jaj kurzego w biologicznie aktywne nienasycone kwasy tłuszczowe w reakcjach enzymatycznych z udziałem olejów pochodzenia roślinnego i rybiego jako dawców grup arylowych (2012/05/B/NZ9/03358)
 • Wpływ parametrów smażenia na zawartość estrów glicydylu w tłuszczach i smażonych produktach (2012/05/N/NZ9/01508)
 • Doskonalenie procesu biosyntezy oleju mikrobiologicznego przez drożdże Yarrowia lipolytica z surowców odpadowych (Nr IP2012 008972 „Iuventus Plus”)
 • Badanie wpływu budowy nafto flawonów na hamowanie aromatazy oraz aktywność cytotoksyczną w stosunku do zdrowych i nowotworowych linii komórkowych (2013/09/N/NZ7/01478)
 • Innowacyjne preparaty o działaniu terapeutycznym – chemiczne i enzymatyczne metody otrzymywania fosfolipidów zawierających fragmenty izoprenoidowe i fosfolipidowe (2013/09/D/NZ9/02457)
 • Zmiany profilu aminokwasowego ziemniaków o różnej barwie miąższu podczas przechowywania (2013/11/N/NZ9/00117)
 • Czynniki kształtujące jakość winogron i win (2013/09/B/NZ9/01745)
 • Hydrokoloidy polisacharydowe jako czynniki stabilizacji wybranych parametrów fizyko- chemicznych naturalnie mętnych soków z owoców ziarnkowych, pestkowych i jagodowych (2013/09/N/NZ9/00222)
 • Określenie składu chemicznego, właściwości prozdrowotnych i aktywności przeciwutleniającej owoców gruszy pospolitej (Pyrus communis L.) (2013/09/D/NZ9/00375)
 • Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt (INNOTECH-K1/IN1/73/152748/NCBR/12)
 • Weryfikacja wartości probiotycznych (kompleksów organiczno-metalicznych, aminokwasów selenowych i witamin z grupy B) w żywych drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt (PBS1/B9/6/2012)
 • E! 6855 ECORAW, Wpływ parametrów surowcowych i technologicznych na właściwości ekstrudowanych produktów przekąskowych wzbogaconych w składniki organiczne po wytworzeniu i podczas przechowywania (E!6855/45/NCBiR/2012)
 • Modyfikacja właściwości preparatów karagenowych metodami fizycznymi w celu poprawy ich cech użytkowych i możliwości rozszerzenia zastosowań w przemyśle spożywczym (NI.4211.UK/1/1-T/2014)