Wrocław, 15 listopada 2017


Wrocław, 30 maja 2017


Wrocław, 17 stycznia 2017


Wrocław, 25 kwietnia 2016


Wrocław, 19 stycznia 2016


Wrocław, 10 listopada 2015


Pawłowice 02 lipca 2015


Noworoczne spotkanie członków PTTŻ Oddziału Wrocławskiego 20 stycznia 2015


Pawłowice 03 lipca 2014


Letnie zebranie naukowe członków PTTŻ Oddziału Wrocławskiego


Noworoczne spotkanie członków PTTŻ Oddziału Wrocławskiego


Walne Zebranie Członków Towarzystwa


Konferencja Naukowo-Techniczna pt: "Problematyka żywności prozdrowotnej" - 23 listopada 2011


Zebranie naukowe w Pawłowicach - 5 lipca 2011


Konferencja PTTZ - 14 grudnia 2010


Zebranie PTTZ - 18 listopada 2010


Spotkanie w Pawłowicach - 1 lipca 2010


XV Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej


SYMPOZJUM „SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE AKTYWNE W ŻYWNOŚCI” Wrocław, 15 kwietnia 2010r.

sala tuż przed obradami dziekan prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka dr inż. Mirosław Anioł Dr inż. Anna Barczak-Bąkowska dyskusja Agnieszka-Kita dr inż. Joanna Wyka Tadeusz-Trziszka