• Platforma kształcenia na odległość WBiNoZ

Corsi disponibili

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia

Kurs dla studentów kierunku Biotechnologia

Kurs dla studentów kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka

Kurs dla studentów drugiego roku kierunku Biotechnologia

Kurs dla studentów II stopnia Żywienie człowieka i dietetyka

Kurs dla studentów II roku mgr kierunku Żywienie człowieka i dietetyka


 


Kurs dla studentów I roku mgr kierunku Żywienie człowieka i dietetyka


Course for ERASMUS students

Kurs dla studentów pierwszego roku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

Kurs dla studentów drugiego roku kierunku Zarządzanie Jakością i Analiza Żywności

Kurs dla studentów 2 roku studiów licencjackich kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka

Kurs dla studentów 1 roku studiów mgr kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka

Kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów inżynierskich kierunku Biotechnologia

Kurs przeznaczony dla studentów studiów I stopnia kierunku Zarządzanie Jakością i analiza żywności

Kurs przeznaczony dla studentów studiów I stopnia kierunku Technologia i organizacja gastronomii

Kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów inżynierskich kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Kurs dla Studentów Żywienia człowieka i dietetyki (rok III, semestr 6)

Kurs dla studentów III roku (lic.) kierunku Żywienie człowieka i dietetyka


Kurs dla studentów I roku kierunku Technologia i Organizacja GastronomiiKurs dla studentów II roku kierunku Bezpieczeństwo Żywności

Kurs dla studentów I roku mgr kierunku Żywienie człowieka i dietetyka


Kurs dla studentów II roku Zarządzania jakością i analizy żywności

Produkcja potraw i posiłków dla Studentów studiów II stopnia Żywienie Człowieka i Dietetyka

Kurs dla studentów III roku kierunku Biologia Człowieka


Technologia gastronomii dla Studentów kierunku Technologia i Organizacja Gastronomii (rok 2, semestr III)

Kurs dla studentów III roku Technologii żywności i żywienia człowieka

Kurs dla studentów II roku Żywienia Człowieka i Dietetyki

Kurs dla studentów III roku kierunku Biotechnologia sem. 5

Zajęcia z technologii węglowodanów dla studentów III roku Technologii Żywności

Kurs dla studentów II roku mgr kierunku Technologia Żywności i Żywienia